Vpliv politike razporejanja posrednih stroškov na stroškovne nosilce, ekonomske enote in kupce na obvladovanje stroškov

Ljubljana, 9. maj 2002

Cena: 4,57 €