Vrednotenje podjetij pri kapitalskih transakcijah

Ljubljana, 20. februar 2003

Cena: 4,57 €