Za ocenjevalce vrednosti nepremičnin

Ljubljana, 31. maj 2000

Cena: 5,48 €