Zakonodaja

V okviru te strani vam ponujamo dostop do Uradnega lista Evropske unije ter do pravnega reda Slovenije skupaj s sodno prakso. Povezavi sta koristen pripomoček pri hitrem dostopanju do zakonodaje, ki jo potrebujete pri vsakdanjem delu.

Uradni list Evropske unije

EUR-LEX - Uradni list Evropske unije v slovenskem jeziku Uradni list Evropske unije (v slovenskem jeziku)

Pravni red RS in EU – zbirka predpisov