2. zvezek strokovne zbirke: Davek od dobička in dohodnina

Avtorji so svoje znanje predstavili v 21 poglavjih:
I. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Avstraliji (Suzana Pomer)
II. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Avstraliji (Suzana Pomer)
III. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Avstriji (Tamara Prezelj)
IV. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Avstriji (Tamara Prezelj)
V. Obdavčitev dobička pravnih in dohodka fizičnih oseb v Bosni in Hercegovini (Ivan Rojc)
VI. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Franciji (Magda Posavec)
VII. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Franciji (Magda Posavec)
VIII. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Italiji (Saša Jerman)
IX. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Italiji (Saša Jerman)
X. Obdavčitev dobička pravnih oseb na Madžarskem (Nada Drobnič)
XI. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb na Madžarskem (Brigita Žunič)
XII. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Makedoniji (Jelka Jamnik)
XIII. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Makedoniji (Jelka Jamnik)
XIV. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Nemčiji (Igor Zadravec)
XV. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb v Nemčiji (Igor Zadravec)
XVI. Obdavčitev dobička pravnih in dohodka fizičnih oseb na Nizozemskem (mag. Peter D. Verstege)
XVII. Obdavčitev dobička pravnih in dohodka fizičnih oseb v Rusiji (Nevenka Kavkler)
XVIII. Obdavčitev dobička pravnih oseb na Slovaškem (Danilo Marinovič)
XIX. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb na Slovaškem (Brigita Žunič)
XX. Obdavčitev dobička pravnih oseb v Združenih državah Amerike (Mihaela Žuran)
XXI. Obdavčitev dohodha fizičnih oseb v Združenih državah Amerike (Mihaela Žuran)

Cena: 81,79€