Knjižna izdaja SRS s spremembami 2019

Knjižna izdaja SRS 2016 z dopolnitvami 2019

 

Knjižna izdaja SRS 2016 z dopolnitvami 2019 vsebuje:

  • Slovenske računovodske standarde 2016 z dopolnitvami 2019;
  • Pojasnila k SRS 2016;
  • Pravila skrbnega računovodenja 2016, ki obravnavajo metodiko delovanja na posameznih področjih računovodenja, računovodskega predračunavanja, knjigovodenja, računovodskega nadziranja, računovodskega analiziranja in računovodskega informiranja ter tudi konsolidiranja;
  • Predpisan enotni kontni okvir 2016 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije; in
  • Priporočen enotni kontni načrt 2016 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

 

Cena tiskane izdaje SRS 2016 z dopolnitvami 2019 znaša 25 evrov (brez DDV).

Vsi aktivni imetniki strokovnih nazivov, obstoječi naročniki revije SIR*IUS in vsi, ki na novo sklenejo naročnino na revijo SIR*IUS z letom 2020, lahko knjigo SRS 2016 z dopolnitvami 2019 prejmejo po ceni 20 evrov (brez DDV).

V opombo naročila navedite podlago za znižanje cene, novi naročniki poleg nakupa knjižne izdaje SRS lahko opravite tudi nakup letnika revije SIR*IUS.

Cena: 25,00€

Kupi