Smernice cen storitev

Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) in 8. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 7. marca 1994 sprejel smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. Objavljene so bile v Revizorju 1/94.

V 4. členu smernic so določene cene, po katerih sme revizor ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela. V zadnjem odstavku istega člena je določeno, da se urne cene dela sproti popravljajo, če vrednost tolarja ni ustaljena. Smernice torej določajo, da je treba cene za opravljene revizijske storitve revalorizirati.

Zaradi lažjega izračunavanja cen revizijskih storitev so bile že v Revizorju 1/03 objavljene revalorizirane cene iz 4. člena smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev na dan 31. decembra 2002. Tokrat objavljamo revalorizirane cene iz 4. člena smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev na dan 31. decembra 2003.

Revizor sme naročniku ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela takole:
za sodelavca pri nalogi med 8.368,00 in 10.460,00 SIT
med 34,92 in 43,65 €
za revizorja pri nalogi med 13.598,00 in 16.736,00 SIT
med 56,74 in 69,84 €
za vodjo revizijske skupine med 18.828,00 in 25.104,00 SIT
med 78,57 in 104,76 €
za vodjo revizijskega področja med 25.104,00 in 30.334,00 SIT
med 104,76 in 126,58 €
za strokovnega direktorja družbe med 32.426,00 in 38.702,00 SIT
med 135,31 in 161,50 €

V skladu s smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev smejo revizijske družbe od 1. januarja 2004 zaračunavati revizijske storitve na podlagi teh podatkov.

Celotne smernice za določanje cen revizijskih storitev