RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA PRIHODKOV IN NAJEMOV PO SRS-jih IN MSRP-jih
3.3.2021

Seminar pokriva področje novosti pri uvedbi novega standarda MSRP 15, ki je začel veljati 1. 1. 2018, in prenovljenega standarda SRS 15, ki je začel veljati 1. 1. 2019. Prav tako seminar pokriva MSRP 16 in področje najemov po SRS-jih, oboje z veljavnostjo 1. 1. 2019.

MSRP 15 ureja področje prihodkov iz pogodb s kupci. Glavne
spremembe, ki jih je prinesel standard, so:
• uvedba modela petih korakov,
• uvedba termina »prenos kontrole«,
• postavitev pogojev, kdaj se prihodki pripoznajo skozi čas,
• zahteve po dodatnih razkritjih.

SRS 15 ureja področje prihodkov kot celote (poslovni, finančni in drugi) in je bil prenovljen zaradi sprejetja MSRP 15.

Med seminarjem bodo prikazani teoretični okvir in glavne spremembe novo sprejetih standardov (tako MSRP 15 kot tudi SRS 15) s ponazoritvami na praktičnih primerih.

MSRP 16 ter tudi področje najemov po SRS-jih prinaša številne pomembne novosti. Na seminarju bodo na kratko predstavljene bistvene značilnosti novega MSRP 16 ter podrobnejše značilnosti na konkretnih praktičnih primerih.

9.00–10.30 Prihodki – Model petih korakov
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Prihodki – Model petih korakov (nadaljevanje)
12.15–12.30 Odmor
12.45–14.15 Najemi – Pomembni poudarki s primeri

Dušan Hartman

Dušan Hartman ima več kot 25 let izkušenj na področju revidiranja računovodskih izkazov po SRS-jih in MSRP-jih. Ima dolgoletne praktične izkušnje pri revidiranju velikih mednarodnih korporacij kakor tudi velikih slovenskih podjetij. Svoje znanje že dolga leta prenaša na kolege v obliki notranjih in zunanjih izobraževanj ter seminarjev. Dušan je član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in član komisije za pripravo SRS-jev. Sodeloval je pri pripravi SRS 15 – Prihodki ter tudi pri pripravi sprememb SRS-jev na področju najemov.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava