SEMINAR AKTUALNE SPREMEMBE MSR-JEV IN VPLIV NA REVIZIJSKE POSTOPKE
10.2.2021

Zadnji izmed spremenjenih standardov revidiranja je MSR 540: Revidiranje računovodskih ocen in povezanih razkritij. Standard velja za revizije računovodskih izkazov za leta od 15. 12. 2019, torej bo v praksi že veljal tudi za revizije računovodskih izkazov za leto, končano 31. 12. 2020.
Področje računovodskih ocen pri revizijah 2020 ni pomembno zgolj zaradi novega MSR-ja 540. Tudi spremenjene gospodarske razmere predstavljajo dodatna tveganja, ki lahko vplivajo na računovodske ocene. Na seminarju bomo:

• spoznali oziroma obnovili zahteve novega MSR-ja 540,
• poudarili spremembe, ki jih prinaša v primerjavi s prejšnjim standardom,
• pregledali revizijske postopke, ki jih mora revizor opraviti v zvezi z računovodskimi ocenami,
• osvežili znanje standarda 620, kadar revizor v svoje postopke na področju revidiranja ocen vključi veščaka.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 Predavanje
12.00–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

Tina Kolenc Praznik

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka, partnerica in vodja revizijskega oddelka v ljubljanski pisarni družbe Deloitte. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila leta 2001. Specializirala se je za pomembnejša revizijska vprašanja in kot ekspert z omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Srednja Evropa, ki opravlja preverbe kakovosti revizijskega dela v omenjeni regiji. Opravlja revizijske in svetovalne storitve v zasebnem in javnem sektorju. Je članica ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ter nosilka licence pooblaščenega preiskovalca prevar (CFE). Je članica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo in pogosta predavateljica na raznih strokovnih srečanjih.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava