SEMINAR (ZOOM): PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV IN DELODAJALCEV TER DELOVNI ČAS KOT OBVEZNA SESTAVINA POGODBE O ZAPOSLITVI
8.4.2021

Zaradi omejene avtonomije pogodbenih strank pri sklepanju pogodb o zaposlitvi in urejanju delovnopravnih zadev je pomembno poznavanje tako pravic kot tudi obveznosti strank tega civilnopravnega razmerja, to je delavcev in delodajalcev. Udeleženci bodo seznanjeni tudi s postopki varstva pravic delavcev, vključno s predpostavkami, ki morajo biti izpolnjene za sprožitev delovnega spora. Seznanjeni bodo tudi s postopki, ki jih ima na voljo delodajalec pri kršitvah pogodbeno dogovorjenih obveznosti delavca. Drugi del predavanja pa bo namenjen urejanju delovnega časa, kot enega od najpomembnejših elementov delovnega razmerja, ki je že več kot 100 let tudi predmet intenzivnega mednarodnega urejanja. Namen tega je varovanje delavčevega zdravja in sposobnosti skozi celotno aktivno življenjsko obdobje. Udeleženci bodo seznanjeni s pravnimi predpisi, ki jih morajo upoštevati pri urejanju delovnega časa, z njegovo organizacijo, omejitvami, evidentiranjem in pravicami delavcev v zvezi z delovnim časom.

9.00–10.30 Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Postopki varstva pravice delavcev iz delovnega razmerja
12.15–13.45 Delovni čas kot obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi

Tamara Kek

Tamara Kek, odvetnica iz Ljubljane, ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred začetkom samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja sodijo ustavno pravo, davčno-finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B (področje računovodstva).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava