SEMINAR: »BOGASTVO« PRAVNIH PODLAG IN OBREMENITEV DELA FIZIČNIH OSEB
22.4.2021

Fizične osebe imajo v Sloveniji na razpolago številne pravne podlage za opravljanje dela. Od dela upokojencev do dijakov in študentov, zaposlenih, iskalcev zaposlitve in drugih. Predavanje bo predvidoma potekalo v treh sklopih, v katerih bodo na sistematičen način predstavljene možne oblike dela, s tem povezane pravne podlage in posledice z vidika obremenitve z davki in prispevki.

9.00–9.30 Uvod
9.30–10.30 Oblike dela
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 Pravne podlage
12.00–12.15 Odmor
12.15–14.00 Obremenitev z davki in prispevki

Tilen Božič

Tilen Božič je začel svoje poklicno pot na področju davkov leta 2007, ko se je pridružil skupini davčnih strokovnjakov ene izmed revizijskih družb »Big 4«. Leta 2011 je prešel k eni izmed slovenskih družb, v okviru katere je nadgradil storitve davčnega svetovanja in v kratkem tudi vzpostavil dodatno linijo storitev v okviru sodobno zastavljenega računovodskega servisa. Sredi leta 2014 je bil izvoljen za poslanca v Državni zbor RS (DZ), kjer je bil med drugim član Odbora za finance DZ in član Komisije za nadzor javnih financ DZ. Septembra 2016 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pristojnega za davčni sistem in Finančno upravo RS. Oktobra 2018 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kjer je pokrival predvsem področja trga dela, pokojninskega sistema, kohezije in financ. S spremembo političnega nazora vlade se je umaknil iz politike in vrnil k svoji osnovni dejavnosti, kjer se od pomladi 2020 v okviru podjetja AT8, d. o. o., ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, se prijavite v informacijski sistem SIS in izpolnite prijavnico, da vam bomo potem lahko priznali ure dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B (področje računovodstva).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava