SEMINAR (ZOOM): UPRAVLJANJE TVEGANJ PRI REVIDIRANJU
13.4.2021

Mnoge organizacije imajo že leta uradno vzpostavljeno upravljanje tveganj. Druge so pri svojih pristopih in izvajanju v praksi še sorazmerno nezrele. Ne glede na zrelost in zaznavno učinkovitost upravljanja tveganj pa imajo organizacije redno težave s tveganji. Dogajajo se pomembne napake, prizadet je njihov sloves, vplivi slabega upravljanja tveganj imajo lahko dramatične posledice. 

Na seminarju bo predstavljen povzetek ključnih zasnov upravljanja tveganj in kaj bi notranja revizija lahko na interaktiven in participativen način proučila pri pregledu te problematike. Seminar bo izboljšal sposobnost za učinkovit in strokoven vpogled vanjo in za dajanje zagotovil notranje revizije pri tej najbolj kritični dejavnosti.  

Seminar je odprt za vse. Še posebej pomemben pa je za tiste, ki se ukvarjajo z notranjim revidiranjem upravljanja tveganj ali delovne skupine, ki vodijo to dejavnost v organizaciji. Dragocen bo tudi za tiste, ki vodijo revizije na tem področju, ali za vse tiste, ki želijo ostati na tekočem z dosežki razvoja na tem področju.

Po zaključenem seminarju bodo udeleženci lahko:
• razumeli, kaj je mišljeno z uspešnim upravljanjem tveganj in zakaj je to za organizacije tako pomembno;
• spoznali in razumeli ključne zasnove upravljanja tveganj in kaj bi organizacije morale storiti za izpolnjevanje dobre prakse;
• prepoznali cilje uspešnega upravljanja tveganj in ključne sestavine učinkovitega upravljanja tveganj v kateri koli organizaciji;
• proučili, kje upravljanje tveganj ne dosega svojega cilja;
• pripravili program notranje revizije za pregled upravljanja tveganj;
• dali strokovno zagotovilo z dodano vrednostjo za izvajanje dejavnosti upravljanja tveganj.

Seminar bo potekal po korakih:
• namen in cilji upravljanja tveganj,
• prednosti/koristi uspešnega upravljanja tveganj in običajni izzivi,
• sestavine in razsežnosti dobre prakse upravljanja tveganj,
• prepoznavanje in ocenjevanje tveganj ter primerni ukrepi za njihovo zmanjšanje – kaj vse gre lahko narobe in zakaj,
• smeri razvoja upravljanja tveganj in pomembni premisleki v zvezi s tem,
• kako dajati zagotovila notranje revizije z dodano vrednostjo za upravljanje tveganj.

Seminar sestavljajo predavateljeve razlage, kratke razprave iz prakse in kar nekaj vaj, s katerimi boste utrdili metode, ki ste se jih naučili, in nadgradili obstoječe znanje.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

John Chesshire ima več kot 20 let izkušenj na področjih, o katerih vodi seminarje. Ve in razume, kaj dobro deluje in kaj ne, kateri so ključni izzivi in kako jih je v praksi mogoče uspešno in učinkovito premagovati.

Pri tem črpa iz svojih bogatih izkušenj na različnih vodilnih in strateških položajih v notranji reviziji in upravljanju, tako da so njegovi seminarji zelo življenjski. Vanje vključuje svoje raznolike vloge, kot so vodja poslovnih izboljšav in upravljanja, vodja notranje revizije, odgovorni za dajanje zagotovil in neodvisni predsednik revizijske komisije.

Njegovi seminarji temeljijo na vključevanju primerov iz prakse, vaj, študij primerov in resničnostnih scenarijev – prav zato so za udeležence neposredno in takoj uporabni.
Ena njegovih največjih prednost je, da NI svetovalec ali predavatelj, ki posreduje le teorijo.

John zagotavlja tudi svetovalne storitve za notranje revidiranje, upravljanje tveganj, upravljanje organizacij, kontroliranje in ukrepanje proti goljufijam, ponuja pa tudi kovčing, mentorstvo in podporo posameznikom in skupinam. Piše članke za revijo Notranje revidiranje, je pa tudi avtor več učbenikov in strokovnih navodil za Inštitut notranjih revizorjev v Združenem kraljestvu.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, se prijavite v informacijski sistem SIS in izpolnite prijavnico, da vam bomo potem lahko priznali ure dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava