Komunikacijska delavnica z orodji SDI
10.12.2019

RAZPRODANO
Če želite, da vas obvestimo o morebitnem sproščenem mestu na seminarju nam pišite na info@si-revizija.si.

 

Verjetno se sprašujete zakaj lahko z nekaterimi ljudmi odlično sodelujete, komunicirate, rešujete probleme, kreirate cilje in poti, pri drugih pa nikakor ne ujamete pravega načina sporazumevanja, sodelovanja in vse prehitro zajadrate v konflikt.
Doseganje poslovnih ciljev je odvisno tudi od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne vrednote, vedenje, izražanje in komuniciranje.

Delavnica z uporabo SDI vodi do uspešnejše organizacije z izgradnjo odnosov in učinkovitejšim obvladovanje konfliktov – mednarodno rabljeno orodje nam namreč omogoča:

 • Na eni strani boljše razumevanje lastnega vedenja, vzrokov za sprejemanje odločitev in vpliv našega vedenja na druge ljudi.
 • Na drugi strani nas nauči prepoznati način razmišljanja drugih, vzpostavljanja boljših odnosov in tudi uspešnega reševanja konfliktov v različnih situacijah s sodelavci, strankami, nadrejenimi, podrejenimi in drugimi.

 

Delavnica z vključitvijo vprašalnikov, ki ji udeleženci prejmejo pred izvedbo delavnic na svoj e-mail, vključuje predavanje, kjer udeleženci na zelo zanimiv in enostaven način, s ponazoritvijo primerov iz prakse in igro vlog, spoznajo ledeno goro, pot okoli trikotnika in katere stopnje konflikta poznamo. Naučijo se prepoznavanja barv, razumevanja njihovih potreb in prilagajanje vedenj glede na barve.

Udeleženci po predaji teoretičnega dela znanja dobijo rezultate, ki jih med seboj tudi delijo. Tako bolje spoznajo eden drugega. Razumejo dinamiko skupine in bolj natančno vedo: kako, s kom, na kakšen način komunicirati. Natančno tudi analiziramo zaporedje udeleženčevih stopenj konfliktov. Sledijo praktične vaje za prepoznavanje, razumevanje, upravljanje in prilagajanje naših vedenj ostalim barvam.

Kaj je SDI?

SDI je vodilno orodje iz družine vprašalnikov za profiliranje, ki temelji na teoriji zavedanja odnosov. S pomočjo vprašalnikov določimo sistem vrednost, ki nas motivira v življenju, saj je v prvi vrsti orodje za samoocenjevanje, ki pomaga razumeti, kaj usmerja nas in kaj ljudi okoli nas.
SDI posameznike razvrsti v sedem osnovnih vrednostnih sistemov, ki jih določamo z različnimi barvami.
Ko enkrat osvojimo SDI, razumemo naše ravnanje, ravnanje drugih in posledično delovanje skupine. Z lahkoto začnemo prepoznavati barvo sogovornika in se pravilno odzvati na njegove potrebe ter izbrati pravo komunikacijo, ki vodi k večji učinkovitosti, izboljšanim medsebojnim odnosom, hitrejšemu reševanju pritožb, konfliktov in podobno.

Kaj na delavnici osvojite?

Na delavnici z SDI orodji boste:

 • spoznali kako vaša lastna motivacija in vrednote vplivajo na vaše vedenje;
 • začeli bolje razumevati, kaj motivira druge in kaj vpliva na njihovo vedenje;
 • začeli prepoznavati barve ljudi, s katerimi komunicirate;
 • razmeti kaj želijo in potrebujejo osebe, ki so drugačne od vas;
 • razvili empatijo do antipatičnih oseb;
 • začeli prilagajati komunikacijo različnih tipom osebnosti;
 • začeli razumevati in sprejemati tudi tiste, ki jih do sedaj niste razumeli.

Kaj na delavnici osvojite?

Na delavnici z SDI orodji boste:

 • spoznali kako vaša lastna motivacija in vrednote vplivajo na vaše vedenje;
 • začeli bolje razumevati, kaj motivira druge in kaj vpliva na njihovo vedenje;
 • začeli prepoznavati barve ljudi, s katerimi komunicirate;
 • razmeti kaj želijo in potrebujejo osebe, ki so drugačne od vas;
 • razvili empatijo do antipatičnih oseb;
 • začeli prilagajati komunikacijo različnih tipom osebnosti;
 • začeli razumevati in sprejemati tudi tiste, ki jih do sedaj niste razumeli.

Anja Križnik Tomažin je univ. dipl. ekon., strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana executive in Jungian coachinja ter SDI mojstrica. Njena življenjska strast je s polno mero energije ljudem pomagati izvleči iz njih najboljše, saj verjame, da se vsi potenciali skrivajo v nas samih. Anjino široko znanje in bogate izkušnje na področju javnega nastopanja in komuniciranja so rezultat njene 14 let dolge uspešne kariere televizijske voditeljice, 10 let dela trenerke, fasilitatorke in predavateljice ter iskalke znanja o različnih načinih komuniciranja in metodah coachinga v zadnjih 6 letih. Svoje znanje prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komuniciranja ter osebne in poslovne rasti.

Delavnica bo od 9.00 do 16.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

RAZPRODANO
Če želite, da vas obvestimo o morebitnem sproščenem mestu na seminarju nam pišite na info@si-revizija.si.

 

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico, preko spletne strani. O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za delavnico je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjem revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za posvet prizna 8 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem posvetu določila oznako A.