SEMINAR: NOTRANJE KONTROLE NA PODROČJU OBDAVČITVE Z DAVKOM NA DODANO VREDNOST
4.5.2021

Napake pri obračunu davka na dodano vrednost (DDV-ja) imajo lahko zares velike finančne posledice. V nekaterih primerih lahko celo ogrozijo obstoj organizacije. Ker se dnevno izvede množica poslovnih transakcij, je v organizacijah izvajanje kontrol DDV-ja na ravni posamične transakcije včasih praktično nemogoče ali prepozno. Nadzor nad pravilnim obračunavanjem DDV-ja je treba zagotoviti na sistemski ravni oz. z notranjimi kontrolami. Obstoj in ustrezno delovanje notranjih kontrol pomembno vpliva na zmanjšanje tveganj za pojav napak na področju obdavčitve z DDV-jem.

9.00–10.30 1. Notranje kontrole pri transakcijah z blagom
1.1 Nabava in prodaja blaga v Sloveniji
1.2 Uvoz in izvoz blaga
1.3 Dobava in pridobitev blaga v EU in iz EU-ja
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 1.4 Skladiščenje na odpoklic
1.5 Tristranski posli in verižne transakcije
1.6 Dobava blaga na daljavo (nova pravila po 1. 7. 2021)
12.15–13.45 2. Notranje kontrole pri transakcijah s storitvami
2.1 Obdavčitev storitev po splošnih pravilih
2.2 Obdavčitev storitev po posebnih pravilih
2.3 Transakcije z nepremičninami
2.4 Elektronske storitve (nova pravila po 1. 7. 2021)
3. Logične kontrole pri pripravi mesečnega obračuna DDV-ja
3.1 Nastanek obveznosti za obračun DDV-ja
3.2 Nastanek pravice do odbitka DDV-ja
3.3 Evidence o DDV-ju
3.4 Poročanje o DDV-ju v drugih državah EU-ja
12.30–14.00 Predavanje

Mojca Müller

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., je aktivna preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Svoje znanje redno dopolnjuje na raznih predavanjih in konferencah. Je avtorica številnih člankov na področju davkov in računovodstva, tako da sodeluje z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter s spletnima portaloma FinD-INFO in Računovodja.com. Novosti o DDV-ju redno predstavlja na spletnih seminarjih portala FinD-INFO.

V svojem podjetju opravlja računovodske in davčne storitve za podjetja in posameznike. Slovenskim podjetjem pomaga pri postopkih registracije DDV-ja v drugih državah EU-ja. Ravno tako pa vodi tudi postopke za pridobitev številke za DDV tujih podjetij, ki opravljajo transakcije, obdavčene z DDV-jem, v Sloveniji.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, se prijavite v informacijski sistem SIS in izpolnite prijavnico, da vam bomo potem lahko priznali ure dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava