SEMINAR: OSNOVNA IN NAPREDNA UPORABA PROGRAMA MS EXCEL V PRAKSI
26.5.2021

Ogledali si bomo uporabo programa MS Excel na praktičnih primerih in ga tudi preizkusili. Začeli bomo s kratkim povzetkom osnov, nato pa pregledali osnovne podatkovne tipe, najuporabnejše funkcije in izvoz podatkov v Word. Poseben poudarek bomo namenili večjim tabelam in urejanju podatkov (uvoz, izvoz in zaščita podatkov, združevanje in ločevanje tabel, pogojno oblikovanje, filtriranje, sortiranje, iskanje posebnosti, odstranjevanje dvojnih vnosov in podobno). Na koncu se bomo posvetili prikazu podatkov z vrtilnimi tabelami, vrtilnimi grafikoni in razčlenjevalniki ter vse povezali v izdelavo nadzorne plošče. Predstavili bomo nekaj primerov praktične uporabe makrojev.

9.00–10.30

Predavanje
– povzetek osnov
– priprava podatkov in osnovni podatkovni tipi
– funkcije
– izvoz podatkov v Word (spajanje dokumentov)

10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15

Priprava in urejanje podatkov
– uvoz, izvoz
– združevanje, ločevanje
– pogojno oblikovanje, iskanje posebnosti
– dvojniki, filtriranje, sortiranje, zamenjave …
– zaščita, omejevanje podatkov

12.15–12.30

Odmor

12.30–14.00

Vrtilne tabele, prikazi, naprednejše funkcije
– vrtilne tabele
– vrtilni grafikoni
– razčlenjevalniki in nadzorne plošče
– praktična uporaba makrojev

Dr. Marko Kežmah

Dr. Marko Kežmah se s pisarniškim poslovanjem intenzivneje ukvarja od leta 2009. Opravljene ima certifikate MOS, osredotočen je predvsem na uporabo paketov Office 365 za informatizacijo poslovanja ter na medsebojno povezovanje celotne skupine programov in izdelavo rešitev, za katere ni potreben poseben razvoj namenskih aplikacij.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, se prijavite v informacijski sistem SIS in izpolnite prijavnico, da vam bomo potem lahko priznali ure dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B (področje računovodstva).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava