SEMINAR (ZOOM): OSEBNI STEČAJ
13.5.2021

Skoraj 12 let po uvedbi osebnega stečaja v slovensko zakonodajo je v postopku osebnega stečaja končalo preko 20.000 Slovencev, med njimi okoli 1.000 samostojnih podjetnikov. Kljub sedaj že bogatim izkušnjam s tem postopkom ostaja tako v strokovni kot predvsem v laični javnosti veliko različnih mnenj o tem institutu, splošna raven razumevanja logike tega postopka pa je slaba.

Seminar je namenjen predstavitvi temeljnih elementov postopka osebnega stečaja in odpusta dolga z naslednjimi poudarki:
• osnovne razlike med izvršbo in osebnim stečajem z vidika upnikov (tudi kratek pregled, kako posamezni instituti pogodbenega zavarovanja vplivajo na položaj upnikov v obeh postopkih);
• temeljni elementi postopka osebnega stečaja s poudarkom na oblikovanju stečajne mase, njeni prodaji;
• posebnosti pri  položaju podjetnikov v osebnem stečaju;
• odpust dolga.

9.00–10.30 Osnovne razlike med izvršbo in osebnim stečajem z vidika upnikov (tudi kratek pregled, kako posamezni instituti pogodbenega zavarovanja vplivajo na položaj upnikov v obeh postopkih)¸
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Temeljni elementi postopka osebnega stečaja s poudarkom na oblikovanju stečajne mase, njeni prodaji
12.15–13.45 Posebnosti pri  položaju podjetnikov v osebnem stečaju, odpust dolga

Doc. dr. Jaka Cepec je doktor pravnih znanosti s področja civilnega in gospodarskega prava. Zaposlen je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Znanstveno se posveča insolventnemu in gospodarskemu pravu s poudarkom na ekonomski analizi prava in uporabi empiričnega pravnega raziskovanja. Je prejemnik prestižne ameriške štipendije Fulbright in prejemnik nagrade mladi pravnik leta. Poleg raziskovalnega dela je tudi zelo izkušen pravni svetovalec in predavatelj tako v domačem kot mednarodnem okolju.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava