SEMINAR: OCENJEVANJE VREDNOSTI BANK
27.5.2021

Ocenjevanje vrednosti bank pred ocenjevalce postavlja množico strokovnih izzivov: od razumevanja bančnega poslovnega modela do razumevanja tveganj in posebnosti bančnega poslovanja. Ker so banke kompleksne institucije, ki zahtevajo dodatna znanja in drugačne pristope pri ocenjevanju vrednosti, bomo udeležencem seminarja predstavili analitična orodja, ki jim bodo v pomoč pri analizi bančnega poslovanja, na praktičnih primerih pa tudi načine za ocenjevanje vrednosti banke.

9.00–9.30 Predstavitev poslovanja bank
9.30–10.00 Pregled RI bank in ključnih kazalnikov
10.00–10.30

Regulatorna pravila in zahteve Basel II

10.30–11.00 Pregled ključnih bančnih tveganj in njihovo upravljanje
11.00–11.30 Odmor
11.30–12.00 Osnove planiranja
12.00–13.30 Ocenjevanje vrednosti bank
13.30 Razprava

Aleksander Vozel je samostojni poslovni svetovalec, finančnik in menedžer z več kot 20 leti izkušenj v bančništvu, od tega je bil sedem let direktor sektorja za upravljanje tveganj in sedem let član uprave dveh bank. Sodeloval je pri prestrukturiranju več velikih podjetij ter pri prestrukturiranju in združitvi več bank v Sloveniji in tujini. Mednarodno je deloval kot član nadzornih svetov v bankah in podjetjih v New Yorku, Frankfurtu, na Hrvaškem, Kosovu in v Srbiji. Od 2017 je samostojni svetovalec za najvišje vodilne in poslovne time. Dela po svoji poslovni metodi. Svetuje tako menedžmentu v finančni panogi kot podjetjem v fazi rasti in prestrukturiranju.

 

Mojca Janko ima več kot 15 let izkušenj na področju finančnega svetovanja, načrtovanja, prestrukturiranja, ocenjevanja ter skrbnih pregledov v bankah, zavarovalnicah, pa tudi v proizvodni in storitveni panogi. Sodelovala je pri več kot 200 različnih projektih, vključno s pregledi AQR, skrbnimi finančnimi pregledi in vrednotenjem tako za domače kot tuje stranke, ter jih tudi vodila. Je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, njene izkušnje pri vrednotenju pa vključujejo ocenjevanje vrednosti podjetij za različne namene. Izkušnje iz vrednotenja bank ima že od leta 2007, saj od takrat sodeluje pri vrednotenju večine slovenskih bank oziroma ta postopek tudi vodi.

 

Aljaž Pogačar je od leta 2013 zaposlen v družbi KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., v oddelku za finančno svetovanje. Njegovo delo so projekti finančnega prestrukturiranja, skrbnih pregledov poslovanja in vrednotenja. Tudi z vodenjem je sodeloval v že več kot sto različnih projektih s področij maloprodaje, prehrambne, avtomobilske in kemične industrije, telekomunikacij, bančništva, zavarovalništva in hotelirstva. Specializiran je za pripravo naprednih modelov finančnih projekcij.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava