20. LETNA KONFERENCA REVIZORJEV
12.9.2019 -13.9.2019

... in revizijska stroka je vstopila v novo, regulativno obdobje.

Spremembe so pomembne, od pomembnih sprememb pa se pričakujejo tudi pomembni učinki, v našem strokovnem okolju predvsem učinki na kakovost opravljenega dela. Tako se bo dobršen del predstavitev na konferenci nanašal predvsem na omenjene spremembe ter na potrebne izboljšave pri revidiranju. Prikazani bodo vplivi uvedbe revizijske uredbe na določene skupine deležnikov, zanimiv pa bo tudi pogled na morebitno novo vlogo revizorjev v prihodnosti.

Ukvarjanje z digitalizacijo postaja že stalnica naših konferenc, predvsem zato, da se revizijsko stroko pripravljeno popelje v tehnološko obdobje, ko bo treba tveganja obravnavati z drugačnega zornega kota. Seveda je zavedanje drugačnega pristopa potrebno že danes, zato ne bo odveč prisluhniti napotkom o varnosti, uporabi umetne inteligence, možnih prevarah, ki se jih mogoče niti ne zavedamo, ter vzpostavitvi potrebnih kontrol.

Ker se napovedujejo nove spremembe ureditve varovanja osebnih podatkov, bomo prisluhnili ugotovitvam o učinkih uredbe GDPR-ja, ki je pred letom dni marsikomu grenila poslovne aktivnosti, ter predstavitvi predvidenih sprememb Zakona o varstvu osebnih podatkov.

In ne nazadnje vprašanje, kakšnemu vrtiljaku tveganj izpostavimo naš evro, ko ga prepustimo zagonskemu podjetju?

Četrtek, 12. septembra 2019
8.30-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
9.15-10.00 The future of the audit includes also the certification of taxes and the detection of criminal offenses
Hilde Blomme, Accountancy Europe
predavanje bo v angleškem jeziku
10.00-10.30 Agencija za javni nadzor nad revidiranjem kot regulator in nadzornik
Mag. Mojca Majič, Agencija  za javni nadzor nad revidiranjem
10.30-11.30 Predstavitev sprememb ZRev-2, sprejetih podzakonskih predpisov in obveznosti revizorjev v zvezi s tem
Mateja Cimerman, Tomo Sbrizaj; Agencija  za javni nadzor nad revidiranjem
11.30-12.00 Odmor
12.00-12.45 Tehnologija pri prevarah - grožnja in zaščita
Jure Lenič, PWC Slovenija, d.o.o.
12.45-13.30 Umetna inteligenca v obvladovanju tveganj – naslednja velika stvar?
Ddr. Timotej Jagrič, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
13.30-15.00 Odmor za kosilo
15.00-15.45 Varovanje podatkov in komunikacij (Kibernetska varnost)
Dr. Andrej Rakar, SIQ Ljubljana
15.45-16.30 ITGC v manjših revizijskih družbah – rezultati raziskave
Manuela Šribar, BDO Revizija, d. o. o.
16.30-16.45 Odmor
16.45-17.45 Kako komunicirati z ljudmi z drugega planeta
Anja Križnik Tomažin, strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja
19.00 Monokomedija Profesor Kuzman mlajši
20.30 Družabni večer
   
Petek, 13. septembra 2019
9.00-9.45 Leto po uveljavitvi GDPR in ZVOP-2 – varovanje osebnih podatkov
Dr. Urška Kežmah, odvetnica
9.45-10.30 Poročanje o čezmejnih transakcijah strank
Lucijan Klemenčič, Ernst & Young, d. o. o.
10.30-11.15 Ocenjevanje vrednosti zagonskih podjetij
Dr. Samo Javornik, REGIA GROUP, investicijsko upravljanje, d. d.
11.15-11.45 Odmor
11.45-12.30 Ugotovitve iz nadzorov Agencije, primerjava s tujimi regulatorji in možnosti za izboljšave
Mitja Štendler, Agencija  za javni nadzor nad revidiranjem
12.30-13.15 Učinki Uredbe 537/2014 na ključne deležnike
Katarina Sitar Šuštar
13.15 Zaključek

Hilde Bomme

Hilde Blomme joined Accountancy Europe in 2003 and has been Deputy CEO since 2011. Hilde provides regulatory and technical expertise in the areas of reporting, assurance, (sustainable) finance, tax and practice development and contributes to developing the Federation's strategy as a Board member. Prior to this assignment, she spent nine years with PwC as an external auditor, consecutively in Brussels, New York and London dealing with both multinational and SME audit and assurance clients. Prior to joining PwC, she spent three years with local Belgian auditing firms serving SME clients. She started her professional career at Morgan Guaranty Trust in Brussels. She is qualified as a US Certified Public Accountant, Belgian Chartered Accountant, and member of the UK Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). She is a member of the Reporting Lab@EFRAG Steering Group.

Mojca Majič

Mag. Mojca Majič je magistra ekonomskih znanosti z zaključenim specialističnim študijem revidiranja računovodstva na Ekonomski fakulteti ter pridobljenima strokovnima nazivoma pooblaščena revizorka ter preizkušena notranja revizorka. Je direktorica Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

Kot revizorka je najprej delovala v Službi družbenega knjigovodstva in za tem v revizijski družbi Coopers&Lybrand. Nato je v manjši poslovni banki ustanovila in vodila službo za notranji nadzor. Kot ena prvih ustanovitvenih članov Odbora za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) je aktivno sodelovala pri razvoju in postavitvi stroke notranjega revidiranja v Sloveniji, štiri leta pa  je bila tudi članica Sveta SIR-a. Leta 1996 se je zaposlila v Banki Slovenije, najprej kot namestnica direktorja oddelka Nadzor bančnega poslovanja, nato je bila šest let direktorica omenjenega oddelka, potem pa še direktorica oddelka Notranje revizije.

Marca 2009 je prevzela vodenje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Agencija) in poskrbela za njeno organizacijsko, kadrovsko in tehnično postavitev za operativno in strokovno delovanje. Temeljno poslanstvo Agencije je nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev ter pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Mojca Majič je tudi predsednica Strokovnega sveta Agencije, članica Committee of European Auditing Oversight Bodies  (CEAOB) ter članica Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev.

S svojimi prispevki in strokovnimi referati je in še sodeluje na številnih posvetih in konferencah v organizaciji Združenja bank Slovenije, CISEF-a, predvsem pa na letnih konferencah notranjih in zunanjih revizorjev v organizaciji Slovenskega inštituta za revizijo ter Združenja nadzornikov Slovenije.

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman je pomočnica direktorice na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je zaposlena od leta 2009. Odgovorna je za nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter pokriva področja licenciranja, poročanja in sistema izobraževanja pooblaščenih revizorjev. Poleg navedenega vodi finančni in splošni sektor Agencije. Dejavna je tudi na mednarodnem področju v okviru delovanja Mednarodne neodvisne organizacije nadzornikov IFIAR, z namenom usklajene regulacije in nadzorne dejavnosti na mednarodni ravni in v okviru delovanja Odbora evropskih nadzornih organov za revidiranje (CEAOB), kjer sodeluje pri izmenjavi informacij, strokovnih znanj in najboljših praks za učinkovito izvajanje nalog in pristojnosti Agencije kot regulatornega in nadzornega organa na področju revidiranja.

Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja v eni izmed revizijskih družb BIG4.

Tomo Sbrizaj

Tomo Sbrizaj je leta 1998 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2009 je zaposlen v Pravnem sektorju Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Kot pravnik na Agenciji opravlja ali sodeluje pri posamičnih nadzornih nalogah Agencije ter deluje na sistemskopravnem področju, in sicer na zakonskem in podzakonskem nivoju. Zadolžen je tudi za sodelovanje s številnimi domačimi in tujimi organizacijami, s katerimi sodeluje Agencija.

Jure Lenič

Jure Lenič je univerzitetni diplomirani ekonomist z diplomo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Je tudi imetnik licence ACCA. Trenutno deluje kot menedžer na oddelku forenzičnih storitev v svetovalni družbi PwC Svetovanje, d. o. o.
V dosedanji karieri je pridobil pomembne izkušnje na področjih notranje revizije, ocenjevanja in obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in korporativnega upravljanja, skrbnih pregledov in revizijskih poslov.

S preusmeritvijo na oddelek forenzičnih storitev se je osredotočil na odkrivanje in preprečevanje prevar ter svetovanje na področju zagotavljanja skladnosti delovanja z vidika tveganj prevar, pranja denarja in korupcije. Pri tem izkorišča izkušnje z delom z multinacionalkami v slovenski in tuji lasti v širokem spektru industrij.

Dr. Timotej Jagrič

Ddr. Timotej Jagrič je redni profesor za področje financ ter za področje aplikativne ekonomije in ekonometrije. Je nosilec licence Certified in Risk Management (CRM). Zaposlen je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer ob pedagoškem delu opravlja tudi funkcijo predstojnika Inštituta za finance in bančništvo. Njegovo trenutno raziskovalno in svetovalno delo je osredotočeno na področje obvladovanja tveganj in razvoja metod umetne inteligence.

Andrej Rakar

Dr. Andrej Rakar, dr. elektrotehniških znanosti, je na Institutu Jožef Stefan deloval na področju nadzornih sistemov tehničnih procesov in uvajanju informacijskih tehnologij v proizvodnjo. Na področju informacijske varnosti deluje že od leta 2005, praktične izkušnje pa si je pridobil na najzahtevnejših projektih za finančne ustanove, zavarovalnice, telekomunikacijske operaterje, zdravstvo in podjetja iz gospodarstva. Kot vodja informacijske varnosti na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ) se ukvarja z izvajanjem celovitih varnostnih pregledov informacijskih tehnologij in varnim načrtovanjem informacijskih sistemov. Poleg tega predava na različnih konferencah o informacijski varnosti.

Manuela Šribar

Manuela Šribar, od leta 2000 zaposlenav družbi BDO Revizija, d. o. o., je pooblaščena revizorka in preizkušena revizorka informacijskih sistemov, licencirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pridobila je tudi licenco CISA pri ISACA in je državna notranja revizorka. Je tudi predsednica odbora sekcije revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Vodila in izvajala je številne samostojne revizije informacijskih sistemov, revizije informacijskih sistemov kot del notranjerevizijske funkcije in preglede splošnih ter aplikativnih kontrol za revizijo računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, elektrogospodarstva, različnih organizacij javnega sektorja in finančnega sektorja. Kot pooblaščena revizorka ima znanja tudi s področja revizije računovodskih izkazov in sorodnih storitev. V okviru BDO je vključena tudi v skupino, ki svetuje in pomaga organizacijam zagotoviti skladnost z novo Uredbo o varstvu osebnih podatkov. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov in avtorica več člankov s področja računovodskih standardov, analize podjetij, gospodarskih prevar in priprave letnih poročil.

Anja Križnik Tomažin

Anja Križnik Tomažin je univ. dipl. ekon.,  strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana executive in Jungian coachinja ter SDI mojstrica. Njena življenjska strast je s polno mero energije ljudem pomagati izvleči iz njih najboljše, saj verjame, da se vsi potenciali skrivajo v nas samih. Anjino široko znanje in bogate izkušnje na področju javnega nastopanja in komuniciranja so rezultat njene 14 let dolge uspešne kariere televizijske voditeljice, 10 let dela trenerke, fasilitatorke in predavateljice ter iskalke znanja o različnih načinih komuniciranja in metodah coachinga v zadnjih 6 letih. Svoje znanje prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komuniciranja ter osebne in poslovne rasti.

Dr. Urška Kežmah

Dr. Urška Kežmah je specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov ter mediacijo z bogatimi praktičnimi izkušnjami iz vodenja postopkov kot sodnica. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

Lucijan Klemenčič

Lucijan Klemenčič je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in ima licenco FCCA. Je senior manager s področja davkov od dohodkov pravnih oseb na Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.

Je član mednarodne mreže specialistov s področja transfernih cen in globalne delovne skupine EY, ki se ukvarja s poročanjem o čezmejnih transakcijah strank.

Med davčnim svetovanjem je pridobil pomembne izkušnje na področju mednarodne obdavčitve in reorganizacij. Osredotočen je predvsem na področje transfernih cen, kjer svetuje predvsem mednarodnim družbam iz različnih panog za zagotavljanje skladnosti z davčno zakonodajo, ter sodeluje pri skrbnih pregledih in upravljanju davčnih nadzorov.

Dr. Samo Javornik

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo.

Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega prestrukturiranja v več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. V dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij.

Kot predavatelj in pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto, kjer svoje znanje na predavanjih in seminarjih prenaša tudi na mlajše generacije. Kot predavatelj in programski vodja sodeluje na številnih slovenskih ter mednarodnih seminarjih in konferencah.

Na družbi REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., opravlja  funkcijo direktorja.

Mitja Štendler

Mitja Štendler, pooblaščeni revizor in  preizkušeni davčnik, ima več kot dvajset let praktičnih izkušenj iz revidiranja. Na področju zunanje revizije deluje od leta 1996 in je v temu času sodeloval z več revizijskimi družbami. V obdobju od leta 2006 do 2011 je vodil sektor notranje revizije v banki. Od leta 2018 je zaposlen na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem kot področni sekretar in opravlja nadzor nad kakovostjo revidiranja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev.

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza Ljubljana) in pooblaščena revizorka. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanja. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je zunanja članica revizijske komisije Pošte Slovenije. 

Konferenca bo v Kongresnem centru Portus (Hotel Slovenija).

Nastanitev je predvidena v Hotelu Slovenija ali Grand hotelu Portorož v Portorožu; priporočamo čim prejšnjo rezervacijo.

Sobo si rezervirajte na booking@lifeclass.net ali po telefonu 05 692 9001.

Hotel Slovenija
enoposteljna soba: 142,00 EUR
dvoposteljna: 178,00 EUR

Grand Hotel Portorož
enoposteljna soba: 128,00 EUR
dvoposteljna: 162,00 EUR

Hotel Riviera
enoposteljna soba: 116,00 EUR
dvoposteljna: 148,00 EUR.

Zaradi cene je pomembno, da poveste, da ste udeleženci 20. konference revizorjev.

Na konferenco se prijavite s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 22. letni konferenci revizorjev boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za pooblaščene revizorje, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in aktivne imetnike strokovnega naziva, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Podatke za plačilo konference prejmete po elektronski pošti.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako A.