SEMINAR: SODOBNI OBDELOVALNI STROJI IN SISTEMI
14.9.2021

Na seminarju bo prof. dr. Jože Balič predstavil razvoj, vrste in načine programiranja NC – obdelovalnih strojev, CAD/CAM sisteme, CIM-sisteme računalniško integrirane proizvodnje ter prilagodljive in inteligentne obdelovale sisteme.

9.00–10.30 Uvod (zakaj uvajanje računalniško podprtih tehnologij)
Razvoj NC-strojev (spremembe tehnologije)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Povezani CAD/CAM- in CIM-sistemi (kaj povezujemo, kako, prednosti, primeri …)
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Prilagodljivi obdelovalni sistemi (kaj je prilagodljivost obdelovalnega sistema, zakaj je to nujno)
Inteligentni obdelovalni sistemi (kaj je inteligenca sistema, načini delovanja, prednosti, slabosti, nevarnosti …)

Prof. dr. Jože Balič je upokojeni redni profesor za področje obdelovalnih strojev, prilagodljivih in inteligentnih obdelovalnih sistemov na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.

Do upokojitve je pedagoško, znanstvenoraziskovalno in razvojno deloval kot:
– vodja raziskovalnih programov, znanstvenih in industrijskih projektov,
– vodja laboratorija za inteligentne obdelovalne sisteme,
– vodja inštituta za proizvodno strojništvo,
– prodekan za sodelovanje z industrijo,
– prodekan za raziskovalno dejavnost.

Seminar bo od 9.00 potekal v predavalnici A.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava