SEMINAR: NEPREMIČNINE ZA GRADNJO
19.10.2021

V uvodu bomo prikazali splošne značilnosti nepremičnin  za gradnjo in  teoretična izhodišča za ocenjevanje njihove vrednosti. Izpostavljeni bodo napotki mednarodnih standardov in priporočila strokovne prakse. Nepremičnine za gradnjo bomo obravnavali v kontekstu različnih podlag vrednosti oziroma namenov vrednotenja. Prikazane bodo posebnosti pri posameznih načinih ocenjevanja vrednosti ter primerne tehnike in metode. Posebna pozornost bo namenjena praktičnim primerom. Prikazali bomo različne situacije, v katerih se lahko znajdejo nedokončani nepremičninski projekti, od zapletenih pravnih statusov, funkcionalno zastarelih zasnov, tehnično neprimerne gradnje, potrebe po adaptaciji ali celo odstranitvi do težav pri pridobitvi upravnih dovoljenj. Seminar je prvenstveno namenjen ocenjevalcem vrednosti nepremičnin, pa tudi razvijalcem gradbenih projektov zaradi poudarjenega  pomena  njihove finančne in tehnične izvedljivosti.

9.00–10.30 Splošno o nepremičninah za gradnjo, uporaba metod in tehnik za oceno vrednosti, praktični primeri
Dušan Zupančič
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Razvojni problemi pri projektih s statusom nedokončane gradnje in njihov vpliv na vrednotenje
Nikolaj Omersa
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Nepremičnine v razvoju, ujete v stečajnih postopkih
Damjana Varšek

Seminar bo od 9.00 potekal v predavalnici A.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v soglasju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava