DELAVNICA: PREDSTAVITEV PRIMERA METODOLOŠKEGA PRIROČNIKA ZA IZVAJANJE NOTRANJEREVIZIJSKE DEJAVNOSTI
7.9.2021

Na delavnici bo predstavljen primer metodološkega priročnika za izvajanje notranjerevizijske dejavnosti v skladu s pravili stroke.

Predstavljeni bodo napotki in primeri obrazcev (za organizacijo, načrtovanje, izvajanje in poročanje) o izvajanju notranjerevizijske dejavnosti in notranjerevizijskih poslov.

9.00–10.30 Organizacija dela notranje revizije in načrtovanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje – Vodenje notranjerevizijskih poslov
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje – Poročanje

Mag. Tamara Jerman

Mag. Tamara Jerman je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka, od leta 2002 zaposlena v družbi Petrol, d. d., Ljubljana, od tega je bila 18 let vodja notranjerevizijske službe za skupino. Pred tem je bila 17 let zaposlena v družbi PriceWaterhouseCoopers v Ljubljani kot vodja revizije družb v finančni in gospodarski dejavnosti. Več let je bila mentorica v izobraževalnem programu za državne notranje revizorje na Centru za razvoj financ. Ima tudi večletne izkušnje na področju korporativnega upravljanja javnih družb kot članica nadzornega sveta in kot članica ali zunanja strokovna članica revizijskih komisij.


Jasmina Mandžuka

Jasmina Mandžuka je višja menedžerka na oddelku Audit & Assurance v Deloitte Slovenija s 13-letnimi izkušnjami na področju notranje revizije, notranjega nadzora, skladnosti in drugih storitev dajanja zagotovil.
Jasmina je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Mariboru (smer računovodstvo in revizija). Naziv preizkušene notranje revizorke Slovenskega inštituta za revizijo je pridobila leta 2010, temu je isto leto dodala še naziv državne notranje revizorke in leta 2017 tudi naziv pooblaščene revizorke. Vodi revizijske skupine, ki so revidirale več strank iz javnega sektorja, storitvene industrije in proizvodnega sektorja, ter si pridobila bogate izkušnje na področju notranje revizije, zlasti pri revidiranju javnega sektorja in gospodarstva. Ima izkušnje na področju zagotavljanja notranjih in zunanjih revizij, opravljanja zunanjih presoj kakovosti delovanja notranjerevizijskih služb ter ocenjevanja tveganj in storitev upravljanja.

Delavnica bo od 9.00 potekala v predavalnici B.

O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 312,93 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava