SEMINAR (ZOOM): OBDAVČITEV DOHODKOV FIZIČNIH OSEB IZ NASLOVA KAPITALA IN NAJEMNIN
14.10.2021

Na seminarju bo celovito predstavljena obdavčitev fizičnih oseb za primer prejema obresti, dividend, dobičkov iz kapitala in najemnin. Tovrstni dohodki se obdavčujejo cedularno po proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove in se ne vštevajo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni (t. i. dokončni davek). V zadnjem obdobju je bilo na tem področju veliko nove sodne prakse, prav tako je v letu 2020 prišlo do nekaterih novosti (tako se npr. dviguje davčna stopnja s 25 % na 27,5 %; spreminja se višina normiranih stroškov, ki je priznana pri najemninah; odkupi lastnih poslovnih deležev ne bodo več obdavčeni po pravilih o obdavčitvi dobičkov iz kapitala, temveč kot dividende; posebnosti so tudi na področju naknadnih vplačil kapitala in pri ugotavljanju davčne osnove od dobička iz kapitala itd.). Na seminarju bo na pregleden način predstavljena obdavčitev fizičnih oseb, upoštevajoč sodno prakso ter aktualne novosti v letu 2020 na področju obresti, dividend, dobičkov iz kapitala in najemnin.

9.00–10.30 Obdavčitev obresti in dividend
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Obdavčitev dobička iz kapitala
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Obdavčitev najemnin

Blaž Pate

Blaž Pate je odvetnik, specialist za davčno pravo. Pretežno se ukvarja z davčnim pravom. Je avtor številnih člankov ter predavatelj na področju davkov.

 

Jure Mercina

Jure Mercina je odvetnik. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z davčnim pravom s poudarkom na neposrednih davkih. Redno predava in izdaja članke v priznanih strokovnih revijah.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava