SEMINAR (ZOOM): PRAKTIČNI VIDIKI IZVEDBE SKRBNIH PREGLEDOV TER VLOGA NOTRANJIH IN ZUNANJIH REVIZORJEV PRI TEM
6.10.2021

Na seminarju bomo osvetlili praktične vidike skrbnega pregleda (glede na vrsto skrbnega pregleda – VDD, finančni pregled, pravni in davčni pregled). Izpostavili bomo vidik tistega, ki take preglede opravlja, ter tistih, ki so pregledovani in vključeni v postopek. Osvetlili bomo dileme pri zaupnosti in neodvisnosti. Predavatelji imajo pomembne izkušnje s tega področja in jih bodo tudi delili z udeleženci.

9.00–10.30 Vrste skrbnih pregledov, osnovne informacije o poteku, vidik iz prakse (Tilen Vahčič)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Vloga notranje revizije pri skrbnem pregledu in praktične izkušnje (Manica Novak)
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Neodvisnost zunanjih revizorjev, vloga pri skrbnem pregledu (Katarina Kadunc)

Tilen Vahčič

Tilen Vahčič je direktor oddelka finančnega svetovanja v družbi Deloitte. Ima več kot 20 let profesionalnih izkušenj s področja vrednotenja, finančnega prestrukturiranja in skrbnih pregledov. Od leta 2015 se ukvarja predvsem z vodenjem projektov na področju skrbnih pregledov, od letošnjega leta pa je prevzel vodenje tega področja za šest držav regije Deloitte CES. V svoji karieri je vodil več kot 200 projektov s tega področja, v zadnjih petih letih pa je sodeloval pri večini večjih transakcij M&A v Sloveniji in na Hrvaškem. Kot predavatelj v skupini Deloitte sodeluje na internih izobraževanjih EMEA s področja skrbnih pregledov in IBR.

 

Manica Novak

Manica Novak je z delom v mednarodni bančni skupini pridobila pomembne izkušnje v finančnem okolju. Njene naloge in zadolžitve v SKB banki so v preteklih letih obsegale več različnih vodstvenih položajev, od komercialnih funkcij, podpornih služb do upravljanja tveganj, konec leta 2013 pa je prevzela vodenje notranjega revidiranja. Vlogo notranjega revidiranja vidi predvsem kot pomoč vodstvu banke pri urejenem načinu vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti procesov in postopkov ravnanja s tveganji ter njihovega obvladovanja in upravljanja. Premišljeno zastavljeni in izvedeni načrti delovanja notranjih revizorjev so lahko (in morajo biti) razumno zagotovilo vodstvu banke, nadzornikom in lastnikom o delovanju notranjih kontrol, po možnosti skupaj z drugimi kontrolnimi funkcijami banke. V tem skupnem delovanju pa vidi še mnogo možnosti za napredek, sinergij, in tudi komunikacijskih izzivov.

 

Katarina Kadunc

Katarina Kadunc je partnerica v Deloittovi slovenski pisarni v Ljubljani. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003. Leta 2009 je pridobila licenco ACCA in naziv pooblaščene revizorke pri Slovenskem inštitutu za revizijo, nato pa še naziv preizkušene notranje revizorke v letu 2014. Odgovorna je za vodenje revizij za banke in družbe iz nefinančnega sektorja. Je aktivna predavateljica na Deloittovi akademiji s temo računovodskih standardov in razumevanja računovodskih izkazov. Odgovorna je tudi za vodenje notranjerevizijskih projektov, projektov presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov. Pri svojih revizijskih strankah se je že večkrat srečala s prodajami/nakupi in združitvami.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava