SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI ZAVAROVALNIC
19.11.2021

Ocenjevanje vrednosti zavarovalnic pred ocenjevalce postavlja številne strokovne izzive. Ti obsegajo najmanj razumevanje poslovanja zavarovalnic, razumevanje poslovnih tveganj, s katerimi se srečujejo zavarovalnice, razumevanje računovodskih izkazov zavarovalnic (ti se pomembno razlikujejo od računovodskih izkazov storitvenih ali proizvodnih podjetij) ter razumevanje zahtev po kapitalski ustreznosti. Pomembno je tudi, da bo v prihodnje na računovodske izkaze zavarovalnic pomembno vplival nov Mednarodni računovodski standard MSRP 17.

Vse to pomembno vpliva na posamezne faze postopka ocenjevanja vrednosti zavarovalnic. Udeležencem seminarja bomo predstavili analitična orodja, ki jim bodo v pomoč pri analizi poslovanja zavarovalnic, na praktičnih primerih pa tudi načine za ocenjevanje vrednosti zavarovalnic.

9.00–9.45 Predstavitev poslovanja zavarovalnic
9.45–10.30 Pregled računovodskih izkazov (IPI, BS) in ključnih kazalnikov zavarovalnic (pregled ključnih zavarovalniških poročil, ki so javno dostopna, in pregled ključnih internih zavarovalniških poročil)
10.30–10.45 12.15–12.45
10.45–11.30 Ugotavljanje kapitalske ustreznosti v skladu s Solvency II
11.30–12.15 Osnove planiranja
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15

Ocenjevanje vrednosti zavarovalnic na primeru
• Priprava modela vrednotenja (metoda DCF)
• Uporaba tržnih mnogokratnikov
• Uporaba modela »Embedded value« + »New business«

Andreja Cedilnik

Andreja Cedilnik je direktorica strateškega načrtovanja in kontrolinga v Savi Re, d. d., kjer je odgovorna za koordinacijo procesov planiranja, analiziranja in poročanja v Zavarovalni skupini Sava ter za ocenjevanje vrednosti odvisnih družb za računovodsko poročanje. Je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog in več kot 20-letnimi izkušnjami pri ocenjevanju vrednosti podjetij. Pred zaposlitvijo v Savi Re je bila zaposlena v Mercatorju kot direktorica kontrolinga in računovodstva, v svoji karieri pa je pridobivala izkušnje tudi z izvajanjem skrbnih pregledov in transakcij M&A, s pripravo podlag za programe finančnega prestrukturiranja, z upravljanjem tveganj, vodenjem računovodskega centra za mala in srednja podjetja ter s sodelovanjem v revizijskih komisijah družb.

 

Blaž Kmetec

Blaž Kmetec je univerzitetni diplomirani ekonomist, zaposlen v Zavarovalnici Triglav kot izvršni direktor za področje financ. Ima 19-letne delovne izkušnje s področja finančne analize, upravljanja premoženja, ocenjevanja vrednosti, finančnega menedžmenta, upravljanja tveganj in zavarovalništva. Je nosilec naziva CFA in aktivni član združenja CFA v Sloveniji.

 

Mag. Karin Lušnic

Mag. Karin Lušnic je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo in ocenjevalka vrednosti podjetij z licenco ameriškega združenja ocenjevalcev vrednosti (American Society of Appraisers – ASA). Ima več kot 15 let izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij. V obdobju 1999–2006 je bila zaposlena v podjetju KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., kjer je delala na področju finančnega svetovanja (Financial Advisory Services) in pridobila izdatne izkušnje pri delu z vodilnimi regijskimi korporacijami ter sodelovala pri številnih lokalnih in mednarodnih projektih. Od leta 2008 do marca 2018 je bila lastnica in vodja podjetja KLBV, d. o. o., ki je bilo na slovenskem trgu prepoznavno po pripravah ocen vrednosti in skrbnih finančnih pregledih. Marca 2018 se je pridružila družbi BDO Svetovanje, d. o. o., kjer je kot partnerica zadolžena za področje poslovnih financ.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava