DELAVNICA: ANALIZA PODATKOV Z UPORABO SQL
2.11.2021

Z uvedbo in vsakdanjo uporabo baz podatkov je hramba in analiza podatkov poenostavila uporabo podatkov za poslovne namene. Analize podatkov so zaradi povečanega obsega podatkov, ki jih podjetja hranijo, v zadnjih letih postale izziv, ne samo poslovnim uporabnikom, ampak tudi revizorjem, ocenjevalcem, davčnikom in revizorjem IS-jev. Tradicionalni pristopi, kjer je uporaba orodij Excel in CAAT zadostovala potrebam, danes postajajo omejitev. Kot odgovor na omenjene omejitve so se v zadnjih letih začela uporabljati napredna orodja za analize podatkov. Za analize nad strukturiranimi podatki, ki so hranjeni v različnih bazah podatkov, se največ uporablja SQL. Zato postajata znanje in uporaba SQL med revizorji, ocenjevalci, davčniki in revizorji IS-jev obvezni del nabora znanj in kompetenc, brez katerih v bližnji prihodnosti ne bo več možno učinkovito opravljati dela.

Na delavnici bodo predstavljeni ključni pojmi, novosti, smernice, dobre prakse v organizacijah, tudi z vidika uporabe naprednih analiz podatkov. Izpostavljene bodo uporaba podatkovnih baz, osnove SQL in praktična uporaba SQL. Znanje in uporaba SQL vam lahko zagotovita informacije za potrebe revizij, ocen vrednosti podjetij, analize davkov in analize uporabe aplikacij (npr. dostopov do osebnih podatkov skladno z GDPR-jem).
9.00 – 10.30 Predavanje
10.30-10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Predavanje
12.15 – 12.30 Odmor
12.30 – 14.00 Predavanje

Mag. Matjaž Pušnik ima več kot 15 let izkušenj na domačih in mednarodnih projektih. Vodi in izvaja IT-svetovanja in IT-revizije, projekte varovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter informacijske varnosti, projekte IT-pregledov, dajanja zagotovil za finančne in nefinančne družbe. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobil naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov, pri organizaciji ISACA naziva CISA in CRISC.

 

Gašper Krajnc v okviru mednarodne svetovalno-revizijske hiše od leta 2013 deluje na področjih IT-svetovanja in revizije, kjer vodi in izvaja projekte upravljanja in razvoja informatike in različne IT-revizijske posle. Pred tem je kot projektant 10 let načrtoval, razvijal in uvajal informacijske sisteme in rešitve za podporo odločanju v različnih panogah gospodarstva in državni upravi. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobil naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov in pri organizaciji ISACA naziv CISA; pri organizaciji IIBA mednarodni certifikat s področja analize poslovanja CBAP, pri organizaciji AXELOS mednarodni certifikat s področja vodenja projektov Prince2 Practitioner in pri družbi Microsoft certifikat MCTS s področja razvoja podatkovnih baz.

Delavnica bo od 9.00 potekala v predavalnici B.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava