SEMINAR (ZOOM): NOVOSTI NA PODROČJU STVARNEGA IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA PRAVA (NOVELA SPZ-B IN NOVELA ZZK-1E)
14.2.2022

V letu 2020 in 2021 so začele veljati pomembne novosti na področju stvarnega prava, saj je bil z novelo SPZ-B uzakonjen nov pravni institut t. i. povezanih nepremičnin. Spremembe, ki jih prinaša novela, se nanašajo tudi na stavbno pravico, služnost, solastnino in etažno lastnino. Spremembam na področju stvarnega prava (povezane nepremičnine) je sledilo tudi zemljiškoknjižno pravo z novelo ZZK-1E, ki je začela veljati leta 2021. Spreminjanje zemljiškoknjižnega prava je zakonodajalec izkoristil tudi za nekatere druge bolj ali manj posrečene posege v ZZK-1, ki nimajo neposredne zveze s spremembami zaradi povezanih nepremičnin. Na seminarju bodo kritično predstavljene vse novosti omenjenih novel.

9.00–10.30 Povezane nepremičnine
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Spremembe glede služnosti, stavbne pravice in etažne lastnine
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Novosti na področju zemljiškoknjižnega prava

Dr. Renato Vrenčur

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Je stalni predavatelj pri Gospodarski zbornici Slovenije in Slovenskem inštitutu za revizijo, arbiter pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije ter član raznih državnih izpitnih komisij. Pravosodni izpit je opravil leta 1996. Ukvarja se predvsem s področjem stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. Njegova osebna bibliografija je javno dostopna na http://cobiss.izum.si.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.
Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava