PONOVITEV SEMINARJA (ZOOM): POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2021 IN IZBRANE TEME DDPO-ja ZA 2021
3.2.2022

Leto 2021 je že drugo leto poročanja v kovidnih razmerah. Marsikaj smo se naučili iz preteklega leta, nekaj dilem pa še vedno ostaja odprtih. Na seminarju bomo obravnavali tako dileme, povezane s covidom-19, kakor tudi druge dileme, povezane s pripravo letnega poročila za leto 2021:

 • morebitne slabitve nekratkoročnih nefinančnih sredstev (vključno s PUS-om),
 • popravki vrednosti terjatev do kupcev,
 • popravki finančnih naložb,
 • na kratko glede izkazovanja prihodkov iz poslovanja,
 • najemi – nekaj osnovnih dilem,
 • državne podpore v računovodskih izkazih v kovidnih razmerah,
 • predpostavka delujočega podjetja, dogodki po datumu bilance stanja – izkazovanje in razkrivanje v računovodskih izkazih,
 • katera so pomembna razkritja v letnem poročilu glede vplivov na računovodske izkaze podjetja zaradi covida-19,
 • popravki računovodskih izkazov zaradi sprememb računovodskih politik, napak ipd.,
 • kapitaliziranje stroškov financiranja, da ali ne,
 • nekaj dilem faktoringa terjatev,
 • drugo.

V drugem delu pa bomo obravnavali izbrane teme obračuna DDPO-ja za leto 2021:

 • davčna obravnava slabitev nekratkoročnih nefinančnih sredstev,
 • davčna obravnava amortizacije in obresti iz poslovnih najemov (PUS),
 • davčna obravnava slabitev poslovnih terjatev, odloženi davki,
 • davčna obravnava prihodkov in slabitev iz finančnih naložb, odloženi davki,
 • DDPO in kapitalski dobički,
 • DDPO v zvezi z državnimi podporami v kovidnem obdobju,
 • DDPO in vidik rezervacij, odloženi davki,
 • pokrivanje davčne izgube, odloženi davki,
 • prikrita izplačila dobička.
9.00–11.15 Poudarki pri sestavi letnega poročila za leto 2021
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.45

Izbrane teme DDPO-ja za 2021

Dušan Hartman

Dušan Hartman ima več kot 25 let izkušenj na področju revidiranja računovodskih izkazov po SRS-jih in MSRP-jih. Ima dolgoletne praktične izkušnje pri revidiranju velikih mednarodnih korporacij kakor tudi velikih slovenskih podjetij. Svoje znanje že dolga leta prenaša na kolege v obliki notranjih in zunanjih izobraževanj ter seminarjev. Dušan je član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in član komisije za pripravo SRS-jev. Sodeloval je pri pripravi SRS 15 – Prihodki ter tudi pri pripravi sprememb SRS-ja na področju najemov.

 

Saša Jerman

Mag. Saša Jerman ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.
Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

 • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

 • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava