SEMINAR (ZOOM): KAKO VAROVATI OSEBNE PODATKE: PREGLED PODROČJA IN PRAKTIČNI NAPOTKI
10.2.2022

Namen seminarja je seznaniti slušatelje s temeljnimi zahtevami predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1), ter na praktičnih primerih pokazati, kako zakonito in varno obdelovati osebne podatke. Vsebinsko bodo obravnavani naslednji vidiki varstva osebnih podatkov: temeljni koncepti, pravne podlage, pravice posameznikov, pogodbena obdelava, informacijska varnost in zavarovanje podatkov, ocena učinkov na varstvo podatkov, pooblaščena oseba za varstvo podatkov, obveščanje nadzornega organa, iznos podatkov izven EU-ja, druga specifična področja (videonadzor, biometrija, nadzor elektronske pošte in interneta).

9.00–10.30

Predavanje Temeljni koncepti, pravne podlage, pravice posameznikov, pogodbena obdelava

10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15

Predavanje Informacijska varnost in zavarovanje podatkov, ocena učinkov na varstvo podatkov, pooblaščena oseba za varstvo podatkov, obveščanje nadzornega organa

12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje Iznos podatkov izven EU, specifična področja (videonadzor, biometrija, GPS-nadzor, nadzor elektronske pošte in interneta)

Mag. Matjaž Drev je nekdanji državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Več let je pri Informacijskem pooblaščencu RS izvajal inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva osebnih podatkov. Pred tem je strokovne izkušnje pridobival kot sistemski in omrežni administrator, zato k izzivom pravice do zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno. Trenutno se poklicno ukvarja z informacijsko varnostjo.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava