SEMINAR (ZOOM): KAKO USTREZNO VZPOSTAVITI LINIJO ZA SPOROČANJE NEPRAVILNOSTI V PODJETJU IN KAKO OBRAVNAVATI PRIJAVE ŽVIŽGAČEV V SKLADU Z DIREKTIVO EU
14.6.2022

Nova direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti žvižgačev od decembra 2021 zahteva, da države članice vzpostavijo ustrezen zakonodajni okvir, ki bo zagotavljal, da bodo vse organizacije z več kot 250 zaposlenimi in vse občine z več kot 10 000 prebivalci uvedle ustrezne mehanizme sporočanja o domnevnih kršitvah, ki bodo žvižgačem zagotavljale anonimnost, ustrezen prejem in obravnavo sporočila. Organizacije bodo morale prijavitelju v razumnem roku podati povratno informacijo o uvedenem postopku ter postopek zaključiti v predvidenem trimesečnem roku. Mnoge organizacije se pri tem soočajo z različnimi izzivi.

1. Predstavitev posameznih zahtev direktive EU o zaščiti žvižgačev
2. Bistveni elementi internih politik in postopkov, povezanih s prijavo nepravilnosti
3. Kaj nam morajo zagotavljati aplikacije za sporočanje kršitev in predstavitev nekaterih ponudnikov
4. Anonimno sporočanje in kdo naj bo zaupnik, na katerega se bodo obračali žvižgači
5. Zakaj nam žvižgači sploh sporočajo in kakšna so njihova sporočila
6. Kako izvajati triažo prejetih primerov in kako naj poteka komunikacija z žvižgačem
7. Kako krepiti etično kulturo organizacij in skladnost poslovanja, da bo naša organizacija prejemala le prijave v dobri veri
8. Pospeševanje operativne učinkovitosti sporočanja kršitev s strani žvižgačev
9. Obdelava podatkov žvižgačev in potek preiskave – do česa smo in do česa nismo upravičeni v interni preiskavi

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje

Vitja Gričar

Vitja Gričar, CFE, je menedžer v oddelku za forenziko in integriteto pri EY Slovenija. Svojo karierno pot je začel v policiji, kasneje pa bil več kot 10 let samostojni svetovalec več mednarodnih svetovalnih podjetij za upravljanje tveganj (Risk Advisory, FTI, G3) in odkrivanje zlorab (Nardello&Co.). Ima obsežne izkušnje na področju usposabljanja kadrov, med drugim kot izvajalec na Upravni akademiji. Je član Združenja pooblaščenih preiskovalcev prevar v Austinu v Teksasu in imetnik kvalifikacije CFE (Certified Fraud Examiner), ki ga je izdalo to združenje.

Seminar bo od 9.00 do 12.15 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 240,34 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 204,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 216,31 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 4 ure.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava