25. LETNA KONFERENCA OCENJEVALCEV VREDNOSTI
16.6.2022 -17.6.2022

ESG-zahteve so začele krojiti naše življenje. Od kod? Kako? Zakaj? Preprosto in hkrati zapleteno. Odgovor je poznal že Buda: srednja pot. Verjetno si mislite, češ ne hecajte nas, to zna vsak. Res zna vsak? Pomislite. Živite srednjo pot? Nimam službe – izgorevam v službi. Premalo odnosa s partnerjem – odvisnost od odnosa. Sem zdrav – zdravje me muči. Ležim na kavču – pretekel sem 50 km. Stradam – prenažiram se. Abstiniram – popivam. Ne jem sladkarij – požrem celo čokolado ... Ni tako enostavno s to srednjo potjo, mar ne? Vsakdo od nas ima področja v življenju, na katerih mu ne uspe živeti srednje poti. In tu se začnejo kopičiti težave, ki slej ko prej porušijo srednjo pot še na vseh drugih področjih našega življenja. Potem pa je vse narobe. Po Budovem izročilu je Tathagata ('Popolni') uresničil srednjo pot, tako da se je izogibal obeh skrajnosti. In kaj bi to bilo? To je plemenita osmera pot: pravilno razumevanje, pravilen namen, pravilen govor, pravilno delovanje, pravilen način življenja, pravilen trud, pravilno zavedanje in pravilna zbranost. Budovi nauki so kozmično univerzalni. Veljajo za živo in neživo naravo. Ponotranjimo dva od osmih nasvetov Bude. S »pravilnim načinom življenja« poskrbimo zase, da bomo ostali zdravi v teh čudnih časih. S »pravilnim delovanjem« pa poskrbimo za svet, v katerem živimo. In kaj ima ESG (angl. Environmental, Social and Governance) z Budo in Buda z ESG-jem? Bolj vse kot nič. ESG-kriteriji predstavljajo iskanje uravnotežene srednje poti razvoja na najširši družbeni ravni. ESG je pot, po kateri želimo zanamcem predati boljši, lepši in življenja vreden planet. Nika Kovač, predstavnica mlade generacije, Slovenka leta, izbrana med Evropejke leta, bo z nami delila svoja pričakovanja, kakšno dediščino ESG-ja mladi želijo in pričakujejo ter česa nočejo. Izvedeli bomo, zakaj gre vse to starim dedcem tako v nos. Michael MacBrian iz zveze TEGoVA bo razmišljal, ali bo sprememba evropskih podnebnih pravil pripomogla k srednji poti na nepremičninskem področju. In kje so naše ESG-ladje? Eva Janžek in Miroslav Petrič bosta predstavila novi bančni ESG-ekosistem, ki bo nas ocenjevalce s svojo gravitacijo v prihodnjih letih dodobra posrkal. Hilary Eastman, PWC, pa nam bo predstavila raziskavo, kaj si o ESG-ju mislijo direktorji. Še ena modna muha? Jih sploh zanima srednja pot, če je moto kapitalizma dobiček? Ne boste verjeli, obstajajo etični hekerji. Diskontne mere so se spremenile v premikajoče se tarče. Nepremičninski trgi po nekdanji Jugoslaviji so spet na tem, da iztirijo. Tudi naš! Se še splača investirati, ali so pač alternativni skladi prava stvar? Še in še in še! Denar lahko kupi knjigo, ne more pa kupiti znanja. Znanja bo na naši 25. konferenci ocenjevalcev za vse dovolj in še bo ostalo ... Pridružite se! Do takrat pa razmislite o srednji poti ...

 

SPONZOR KONFERENCE

Arvio

Četrtek, 16. junija 2022
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
dr. Samo Javornik, predsednik sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
9.15–10.00 Razbijanje socialnih mehurčkov in ustvarjanje skupnosti
Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, snovalka družbenih sprememb pri fundaciji Baracka Obame
9.15–10.00 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji
Mag. Tomaž Perše, Fiskalni svet RS
10.45–11.00 Odmor
11.00–11.45 Ekonometrični model za napovedovanje gibanja cen nepremičnin
Črt Lenarčič, Banka Slovenije
11.45–12.30 Diskontna stopnja
mag. Ivan Kebrič
12.30–14.30 Odmor
14.30–15.15 Delovanje alternativnih skladov v Sloveniji
mag. Matjaž Filipič, KF Finance, d. o. o.
15.15–16.00 Stanje na hrvaškem trgu nepremičnin
Klara Matić, Colliers
16.00–16.45 Baterijska vozila in baterijski zalogovniki
Andrej Pečjak, Metron inštitut
19.00 Od tišine do glasbe
Glasbena monokomedija z Juretom Ivanušičem
20.00 Večerja

 

Petek , 17. junija 2022
9.00–9.45 EU climate law will transform real estate. Valuation practice had better follow.
(predavanje bo izvedeno po Zoomu)
Michael MacBrien, TEGOVA
9.45–10.30 Predstavitev ESG-ja in vpliv na vrednost nepremičnin
Eva Janžek in Miroslav Petrič, člana delovne skupine pri ZBS
10.30–11.15 The economic realities of ESG
Hilary Eastman, PWC, (predavanje bo izvedeno po Zoomu)
11.15–11.45 Odmor
11.45–12.30 Pomen skrbnih pregledov v povezavi z ocenjevanjem vrednosti
mag. Tilen Vahčič, Deloitte Slovenija, d. o. o.
12.30–13.15 Sodna praksa pri obdavčevanju odkupov lastnih deležev v povezavi z uporabo 74. člena ZDavP-2
dr. Erik Kerševan in Nataša Jeromel Fišer, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
13.15–14.00 Etični hekerji
Milan Gabor, Viris, d. o. o.

Hilary Eastman, CFA, is PwC’s Head of Global Investor Engagement. She specialises in helping companies understand the needs of the investment community on trends in financial and narrative reporting and audit, corporate governance, regulation and sustainability. She has a specific focus on environmental, social and governance (ESG) reporting and assurance and investor relations. 

Hilary has a background in asset and business valuation and previously worked at the International Accounting Standards Board (IASB), where she initiated and led their investor engagement programme and led the fair value measurement project, which resulted in IFRS 13 Fair Value Measurement

She is a member of the Board of Directors (and Treasurer) of the CFA Society of the UK. She is also a member of the European Financial Reporting Advisory Group’s (EFRAG) User Panel and the Institute of Chartered Accountants of Scotland’s (ICAS) Research Panel. She is a CFA Charterholder.

 

Matjaž Filipič

Matjaž Filipič je soustanovitelj in direktor Alfi skladov, ki so del skupine KF Finance. Je strokovnjak za poslovne finance in je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Alfi skladi upravljajo preko 350 mio EUR. So vodilni upravljalec alternativnih skladov v regiji. Naložbeni razredi vključujejo terjatve, zasebni kapital, financiranje, nepremičnine in energetiko.

 

Milan Gabor

Milan Gabor je certificirani etični heker in rad analizira, kreka, heka in uničuje razne informacijske sisteme. Je lastnik in direktor podjetja Viris. Poleg vsega uživa v predavanjih in obiskih hekerskih konferenc. Še vedno sanja o letenju z jadralnim padalom.

 

Eva Janžek

Eva Janžek več kot 30 let dela v bančnem sektorju. Trenutno je zaposlena v Novi KBM d.d., v Oddelku upravljanja zavarovanj. Sodeluje tudi v delovnih skupinah pri Združenju bank Slovenije.

 

Nataša Jeromel Fišer

Nataša Jeromel Fišer je pravosodna svetnica na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer se zadnjih pet let ukvarja s spori s področja davčnega prava. Pred tem je svoje strokovne izkušnje pridobivala na kazenskem oddelku istega sodišča. Svoje znanje je skozi vsa leta nadgrajevala z izobraževanjem tako doma kot v tujini. Je tudi soavtorica monografije »Davčno pravo med teorijo in prakso, s komentarjem 70.–90. člena ZDavP-2“ (2021).

 

dr. Erik Kerševan

dr. Erik Kerševan. vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS. Leta 2001 je magistriral ter leta 2003 doktoriral z disertacijo z naslovom "Sodni nadzor nad upravo" in v svoji poklicni poti dolgo predaval na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeloval je pri mnogih znanstveno raziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela je reden predavatelj na znanstvenih in strokovnih konferencah doma in v tujini ter je avtor številnih znanstvenih del s področja upravnega in davčnega prava. V letu 2015 izvoljen na funkcijo vrhovnega sodnika. Za souredništvo pri pripravi novega komentarja Zakona o splošnem upravnem postopku je v letu 2020 prejel nagrado pravnika leta Zveze društev pravnikov. Je tudi član Upravnega odbora Združenja vrhovnih upravnih sodišč Evropske unije. Na Upravnem oddelku Vrhovnega sodišča predseduje senatom v davčnih zadevah.

 

Nika Kovač je direktorica Inštituta 8. marec. Je avtorica treh knjig: Pogumne punce, Moja odločitev, Pisma tebi. Zadnje leto je preživela v New Yorku kot raziskovalka na Univerzi v Columbiji. 

 

Črt Lenarčič je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2020. Že tekom študija se je kot kadrovski štipendist Banke Slovenije sprva zaposlil v oddelku Bančne operacije, kjer je predvsem z operativnega vidika spoznaval delovanje denarne politike Evrosistema, katerega del je Banka Slovenije. Po treh letih se je preselil v oddelek Analitsko-raziskovalni center, kjer se je posvetil delu na raziskovalnih vprašanjih s področja makroekonomije, monetarne in makrobonitetne politike ter trgu nepremičnin. V letu 2020 je sprejel pozicijo svetovalca analitika v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, specializiral pa se je za področje nepremičninskega trga in sektorja gospodinjstev, pri tem pa je ohranil željo po raziskovalnem delu z nadaljevanjem raziskav na podlagi zgoraj omenjenih področij s poudarkom na sintezi le-teh in ocenjevanjem njihovega vpliva na finančno stabilnost. Trenutno dela kot vodja odseka Razvoja in implementacije makrobonitetne politike v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika.

 

Mag. Ivan Kebrič

Mag. Ivan Kebrič je zaključil šolanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, kjer se je ukvarjal predvsem s kvantitativnimi in makroekonomskimi analizami. Leta 1987 je tudi magistriral na Ekonomski fakulteti.
Z osamosvojitvijo Slovenije je bila povezana tudi privatizacija družbene lastnine, kar je povzročilo hiter razvoj področja ocenjevanja vrednosti podjetij. S tem področjem se je Ivan Kebrič ukvarjal od leta 1991. Je tudi predavatelj pri predmetu Ocenjevanje vrednosti podjetij  in avtor več člankov ter referatov, s katerimi pogosto sodeluje na konferencah ocenjevalcev vrednosti.

 

Klara Matić

Klara Matić MBA, MRICS is a Head of Capital Markets at Colliers, global commercial real estate consultancy.
Since joining Colliers, Klara has provided RE advisory and valuation services on more than 450 assignments, with a total value of over EUR 10 billion, in Croatia, Slovenia and BiH.

She has extensive advisory experience across all property classes and in brokering major transactions in sell-side or buy-side mandates.

 

Michael MacBrien

A Canadian citizen, Michael MacBrien is trained in Belgian and European law. At the European Banking Federation, he worked on the Directives that formed the basis for the EU Internal Market for Financial Services. In 1994, he co-founded the European affairs firm MACBRIEN CUPER ISNARD which has provided the secretariat of TEGOVA since 2004.
He is Secretary of:

  • the European Valuation Standards Board that drafts EVS and where he coordinates the work on EVS Guidance Notes fleshing out the EVS 2020 Standard 6 on energy efficiency valuation.
  • the European Business Valuation Standards Board currently working on extension of the Recognised European Valuer (REV) designation to business valuers
  • the European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards Board, working on the first edition of European Plant, Machinery & Equipment Standards to be launched at the TEGOVA Meeting in Athens in October and on extension of the REV designation to plant, machinery & equipment valuers, also planned for this autumn.

He has been Editor of European Valuer since 2020.
He leads a coalition of the European real estate industry currently intervening in the public debate over the building-relevant legislative proposals in the European Green Deal.

 

Andrej Pečjak

Andrej Pečjak je skupaj z ženo Jasno lastnik Inštituta Metron. Je inovator in zanesenjak na področju trajnostne mobilnosti in trajnostnih energetskih rešitev. Na Inštitutu Metron je predelal več kot 50 vozil na električni pogon in izdelal več prototipov električnih vozil za podjetja po vsem svetu. Cilj Inštituta Metron je razvoj nadzorovane polnilne postaje in prenosne polnilne postaje, ki sta trenutno najmanjši na svetu. Andrej je s svojim timom razvil tudi zelo inovativno rešitev za uporabo akumulatorja v električnem vozilu za povečanje dosega, kadar je to potrebno, ali za uporabo te iste baterije kot dodatne shrambe za napajanje hiše ali podjetja. Andrej je zelo aktiven pri promociji trajnostne mobilnosti. Leta 2013 je z Metronovo predelano Dacio usvojil prvo mesto na reliju Rallye Monte Carlo des energies nouvelles v kategoriji električnih vozil. Oktobra 2015 je bil izbran za finalista nagrade World Technology Award for Environment. Z ženo Jasno sta bila več kot 30 let predana alpinista, specializirana za ledno plezanje. Andrej je v letih plezanja videl neposredne in nedvomne učinke globalnega segrevanja po vsem svetu, kar ga je še bolj potisnilo v promocijo trajnostnega življenja, ne samo trajnostne mobilnosti. Andrejev življenjski slogan je: Kjer je volja, je vedno pot.

 

Mag. Tomaž Perše

Mag. Tomaž Perše je član Fiskalnega sveta, ki je bil imenovan 22. marca 2017 v Državnem zboru s trajanjem mandata pet let. Na Finančni upravi RS je zaposlen za polovični delovni čas in v vodstvenem timu. Pred tem je bil zaposlen na Davčni upravi, ki jo je leta 2012 in 2013 tudi vodil. Ima dolgoletne delovne izkušnje s področja davkov, bil pa je tudi član v nadzornih svetih velikih gospodarskih družb in javnih zavodov.

 

Miroslav Petrič

Miroslav Petrič,  Univerzitetni diplomirani gospodarski inženir – smer gradbeništvo Univerza v Mariboru; MBA smer finance, Univerza v Sheffieldu. V začetku kariere zaposlen kot vodstveni kader v srednje velikem podjetju (vodja komerciale) od leta 2012 deluje kot svetovalec v oddelkih ocenjevanja nepremičnin v mednarodni banki na področju CEE regije. Je nosilec licence za pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin pri SIR, mednarodne licence priznanega evropskega ocenjevalca REV (TEGOVA), sodni cenilec in izvedenec za gradbeništvo, odgovorni vodja del pri IZS ter  neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic.

 

Tilen Vahčič

Tilen Vahčič je direktor oddelka finančnega svetovanja v družbi Deloitte. Ima več kot 20 let profesionalnih izkušenj s področja vrednotenja, finančnega prestrukturiranja in skrbnih pregledov. Od leta 2015 se ukvarja predvsem z vodenjem projektov na področju skrbnih pregledov, leta 2021 pa je prevzel vodenje tega področja za šest držav regije Deloitte CES. V svoji karieri je vodil več kot 200 projektov s tega področja, v zadnjih petih letih pa sodeloval pri večini večjih transakcij M&A v Sloveniji in na Hrvaškem. Kot predavatelj v skupini Deloitte sodeluje na internih izobraževanjih EMEA s področja skrbnih pregledov in IBR.

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Bernardin, telefon (05) 690 70 00, e-naslov: booking@bernardingroup.si; priporočamo Vam čim prejšnjo rezervacijo, navedite tudi, da ste udeleženec konference ocenjevalcev vrednosti. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Grand hotelu Bernardin 152,00 evrov, v hotelu Histrion 142,00 evrov in v Hotelu Vile Park 82,00 €.
Za rezervacije do vključno 16. 5. 2022 vam priznajo 5 % popusta.

Spletna rezervacija sob v Grand hotelu Bernardin.

Zaradi organizacije vas prosimo, da se na konferenco prijavite najkasneje do 13. junija 2021. Če boste morebiti zadržani, se od konference odjavite, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 25. letno konferenco ocenjevalcev vrednosti znaša 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 395,28 evra.

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako C.
Konferenca je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za pooblaščene revizorje ovrednotena z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava