Seminar Spremembe in dopolnitve MSOV-jev
5.12.2019

RAZPRODANO
Če želite, da vas obvestimo o morebitnem sproščenem mestu na seminarju nam pišite na info@si-revizija.si.

 

Na seminarju bomo pregledali spremembe novih Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti, ki so bili 31. 7. 2019 objavljeni na spletni strani Odbora za MSOV in bodo začeli veljati 31. 1. 2020.

Osredotočili se bomo izključno na dopolnitve oziroma novosti, kot na primer:

  • dodatna napotila MSOV-jev pri določanju diskontne mere,
  • dodatna napotila MSOV-jev pri ocenjevanju vrednosti podjetij s kompleksnimi kapitalskimi strukturami,
  • pregled novega standarda MSOV 220 – Nefinančne obveznosti.
15.00-16.30 Predavanje
16.30–16.45 Odmor
16.45-18.15 Predavanje

Mag. Karin Lušnic

Mag. Karin Lušnic je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij Slovenskega inštituta za revizijo in Accredited Senior Appraiser pri American Society of Appraisers. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij. V obdobju 1999–2006 je bila zaposlena v podjetju KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., kjer je delala na področju finančnega svetovanja (Financial Advisory Services) in pridobila izdatne izkušnje pri delu z vodilnimi regijskimi korporacijami ter sodelovala pri številnih lokalnih in mednarodnih projektih. Od leta 2008 do marca 2018 je bila lastnica in vodja podjetja KLBV, d. o. o., ki je bilo na slovenskem trgu prepoznavno po segmentu priprav ocen vrednosti in skrbnih finančnih pregledih. Marca 2018 se je pridružila družbi BDO Svetovanje, d. o. o., kjer je kot partnerica zadolžena za področje poslovnih financ.

Seminar bo ob 15.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

RAZPRODANO
Če želite, da vas obvestimo o morebitnem sproščenem mestu na seminarju nam pišite na info@si-revizija.si.

 

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posvetu določila oznako B.