SEMINAR (zoom): RAČUNOVODENJE ZALOG IN DAVČNA VPRAŠANJA O TEM (SRS 4)
14.9.2022

Računovodski del
Pripoznavanje in odprava pripoznavanja vseh vrst zalog
Računovodenje zalog materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih izdelkov in trgovskega blaga
Vrednotenje zalog in zmanjševanje vrednosti zalog (različni obsegi vrednotenja in načini zmanjševanja – zaporedne cene (FIFO), povprečne cene)
Obračun proizvodnje in kalkulacije
Prevrednotovanje zalog

Davčni del
Vplivi vprašanj, povezanih z zalogami, na osnovo za obračun davka od dohodkov pravnih oseb
Vprašanja, povezana z DDV-jem: koraki za uporabo pravilne stopnje DDV-ja pri prodaji blaga, primanjkljaji, vzorci, uporaba blaga za lastne namene in za druge namene razen za obdavčeno dejavnost, prehod s posebne na splošno ureditev in prehod s splošne na posebno ureditev, prenehanje opravljanja ekonomske dejavnosti, vzpostavitev zalog pri kupcu, dodelava blaga v tujini, prodaja zalog – prenos dejavnosti ali ne

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Mihael Kranjc

Mihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v računovodskem servisu Saša iz Ljubljane, katerega soustanovitelj in direktor je.
V več kot 30 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in računovodske izkaze več kot 150 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja in obdavčitve. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.
Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde in področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS ter član Odbora preizkušenih davčnikov.

Avtor mnogo stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki Iz prakse za prakso predava o raznih aktualnih računovodskih in davčnih temah in sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Mag. Aleksandra Heinzer

Mag. Aleksandra Heinzer

Davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne) je od leta 2018 tudi zastopnica CFE v skupini foruma VAT pri Evropski komisiji.

Končala je univerzitetni in magistrski študij pri Fakulteti za upravo v Ljubljani. V študiju se je specializirala za upravne in posebne upravne postopke, zlasti pa pridobila ustrezna znanja na področju davčnega postopka in davčnega sistema v Republiki Sloveniji ter nato tudi diplomirala in magistrirala iz davka na dodano vrednost.

V dolgoletnem delu se je specializirala za področje DDV-ja. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje, d. o. o., in svojim naročnikom pomaga reševati probleme z DDV-jem. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica priročnika o DDV-ju, dnevno pa odgovarja na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost namenja predajanju znanja s področja DDV-ja zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava