SEMINAR: SPREMEMBE MSR-ja 315
19.9.2022

Slovenski inštitut za revizijo in BDO revizija
Predstavljene bodo zahteve spremenjenega MSR-ja 315, ki bolj kot do zdaj poudarja na tveganju zasnovan način revidiranja računovodskih izkazov. Večji poudarek standard daje tudi splošnim IT-kontrolam. Prenovljeni MSR 315 natančno navaja, kdaj je treba pri načrtovanju upoštevati inherentna tveganja in kdaj notranje kontrole. Predstavljen bo način ocenjevanja tveganj, ki bo precej podrobnejši, kot je bil do zdaj, in bo moral naslavljati ne samo vsako posamezno postavko v računovodskih izkazih, ki so predmet revidiranja, ampak tudi vsako trditev. Kljub temu da na prvi pogled standard od revizorjev zahteva več dela, bomo predstavili tudi, zakaj vodi v učinkovitejši način revidiranja. Ta se nujno ne izkazuje samo v manj dela, ampak v več odkritih napakah oz. pomanjkljivostih, ki lahko predstavljajo dodano vrednost tako za revidirance kot za revizorje.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Mateja Vrankar

Mateja Vrankar, BDO Revizija, d. o. o., direktorica, je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o. Pred tem je bila deset let zaposlena pri veliki mednarodni revizijski družbi v Avstriji. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij na področju storitev, trgovine, proizvodnje, finančnih storitev in energetike. Zadnja leta je vodila več posebnih revizij in forenzičnih preiskav ter finančnih skrbnih pregledov za prodajo in nakup družb. Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za revizijo in je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov. V družbi BDO Slovenija vodi informacijsko točko o MSRP-jih, zadnja leta pa je vodila več projektov uvajanja MSRP-jev v slovenskih podjetjih.

 

Manuela Šribar

Manuela Šribar, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o., je pooblaščena revizorka in preizkušena revizorka informacijskih sistemov, licencirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pridobila je tudi licenco CISA pri ISACA in je državna notranja revizorka. Je tudi predsednica Odbora sekcije revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Vodila in izvajala je številne samostojne revizije informacijskih sistemov, revizije informacijskih sistemov kot del notranjerevizijske funkcije in preglede splošnih ter aplikativnih kontrol za revizijo računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, elektrogospodarstva, raznih organizacij javnega sektorja in finančnega sektorja. Kot pooblaščena revizorka ima znanja s področja revizij računovodskih izkazov in sorodnih storitev.

Seminar bo od 9.00 do 14.15 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava