Seminar (zoom): OBDAVČITEV IZBRANIH VRST DOHODKOV FIZIČNIH OSEB IZ TUJINE
27.9.2022

Na seminarju bomo obravnavali vsebinske in postopkovne vidike obdavčitve izbranih vrst dohodkov, ki jih fizične osebe prejmejo iz tujine. Na praktičnih primerih bomo prikazali pravilno postopanje in davčno obravnavo zaposlitve slovenskega davčnega rezidenta pri delodajalcu iz tujine, davčne vidike nagrajevanja zaposlenih z delnicami in delniškimi opcijami ter obdavčitev izbranih vrst dohodkov iz tujine.

 

9.00–10.30 Zaposlitev pri tujem delodajalcu
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Nagrajevanje zaposlenih z delnicami in delniškimi opcijami
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Obdavčitev izbranih vrst dohodkov iz tujine

Jure Mercina

Jure Mercina je odvetnik in partner v odvetniški pisarni Blaž Pate & Partnerji. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z davčnim pravom s poudarkom na neposrednih davkih in mednarodno obdavčitvijo. Redno predava in izdaja članke v priznanih strokovnih revijah.

 

Anja Obreza

Anja Obreza je odvetnica v odvetniški pisarni Blaž Pate & Partnerji in preizkušena davčnica. Pri svojem vsakodnevnem delu se osredotoča predvsem na davčnopravne zadeve. Ima večletne praktične izkušnje na področju mednarodne obdavčitve, predvsem s področja čezmejnih dohodninskih zadev, vključno s postopki skupnega dogovarjanja po mednarodnih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Redno se izobražuje na omenjenih področjih, raziskuje in piše članke.

Seminar bo od 9.00 do 10.30 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava