25. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV
24.11.2022 -25.11.2022

Po dveh letih spletnih konferenc se bomo letos novembra srečali v živo, in sicer v Laškem, kjer je bila tudi zadnja konferenca pred uvedbo kovidnih ukrepov. Ponovno je čas, da srečamo stare znance, spoznamo nove obraze v notranjerevizijski stroki in da tudi ob sproščenih neformalnih pogovorih ter večernem druženju izmenjamo informacije o pozitivnih dogodkih, izzivih in seveda rešitvah.

Dodaten razlog, da se udeležite letne konference notranjih revizorjev, je tudi, da smo pripravili nabor zelo zanimivih tem, ki nam jih bodo predstavili strokovnjaki tako iz Slovenije kakor tudi iz tujine.

Katere novosti nas čakajo v prihodnosti? Smo pripravljeni na vse novosti, ki nas čakajo? Kje se pričakuje še posebna pozornost notranjih revizorjev v prihodnjih letih? Kateri so izzivi in prednosti tehnologije za revizijsko stroko? In še več vprašanj, ki se nam porajajo zadnje čase, bi lahko naštevali.

Četrtek, 24. novembra 2022

8.30–9.00 Sprejem in registracija
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Jasmina Mandžuka, predsednica Odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev
9.15–10.00 A world of challenges and opportunities: the internal auditor of the future (predavanje bo v angleškem jeziku)
John Chesshire
10.00–10.45 Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar, Telekom Slovenije, d. d.
10.45–11.30 Odmor
11.30–12.15 Prihajajoče tehnologije
Tevž Delak, Mazars IT d.o.o.
12.15–12.45 Notranja revizija in digitalizacija
Gašper Krajnc, KPMG Slovenija, d.o.o.
12.45–13.30 Pasti obdelave osebnih podatkov v okviru IT revizije
Primož Govekar, Info Hiša d.o.o.
13.30–15.00 Odmor za kosilo
15.00–15.45 Adopting Agile internal audit methodology (predavanje bo v angleškem jeziku)
Dražen Rajaković, Katarina Kadunc Deloitte
15.45–16.30 Ali smo notranji revizorji nepristranski, kot to mislimo, da smo?
Matej Drašček, LON, d. d.
16.30–17.30 Okrogla miza: "Svet izzivov in priložnosti: notranji revizor prihodnosti"
Darja Podobnik, NLB d.d.; Jan Borko, Hisense European Holding, GmbH; mag. Blanka Vezjak, Vezjak Svetovanje, d.o.o.
Okroglo mizo bo vodil dr. Marjan Odar.
19.00 Od tišine do glasbe
Glasbena monokomedija z Juretom Ivanušičem
20.00 Večerja

 

Petek, 25. novembra 2022

9.00–9.45 Corporate Sustainability Reporting Directive (predavanje bo v angleškem jeziku)
Hilde Blome, Accountancy Europe
9.45–10.30 Kako nadziramo porabo evropskih sredstev
Urad za nadzor proračuna RS
10.30–11.15 Prakse in izzivi večje skupine v tujem lastništvu
Manica Novak, SKB banka d.d.
11.15–11.45 Odmor
11.45–12.15 Učinkovito vodenje sestankov
Mag. Irena Deželak, Academia uspeha II
12.15–13.00 Stres in izgorelost – kako ne znoreti in ostati zdrav
Tina Bončina, Psihoterapevtka s.p.
13.00 Zaključek konference

John Chesshire

John Chesshire ima več kot 20 let izkušenj na področjih, o katerih vodi seminarje. Ve in razume, kaj dobro deluje in kaj ne, kateri so ključni izzivi in kako jih je v praksi mogoče uspešno in učinkovito premagovati. Pri tem črpa iz svojih bogatih izkušenj na različnih vodilnih in strateških položajih v notranji reviziji in upravljanju, tako da so njegovi seminarji zelo življenjski. Vanje vključuje svoje raznolike vloge, kot so vodja poslovnih izboljšav in upravljanja, vodja notranje revizije, odgovorni za dajanje zagotovil in neodvisni predsednik revizijske komisije. Njegovi seminarji temeljijo na vključevanju primerov iz prakse, vaj, študij primerov in resničnostnih scenarijev – prav zato so za udeležence neposredno in takoj uporabni. Ena njegovih največjih prednost je, da NI svetovalec ali predavatelj, ki posreduje le teorijo. John zagotavlja tudi svetovalne storitve za notranje revidiranje, upravljanje tveganj, upravljanje organizacij, kontroliranje in ukrepanje proti goljufijam, pa tudi kovčing, mentorstvo in podporo posameznikom in skupinam. Piše članke za revijo Notranje revidiranje, je pa tudi avtor več učbenikov in strokovnih navodil za Inštitut notranjih revizorjev v Združenem kraljestvu.

 

Tina Toman Pfajfar

Tina Toman Pfajfar, aktivna preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka in državna revizorka, CRMA, se z notranjim revidiranjem ukvarja že vrsto let. Praktične izkušnje je pridobivala kot vodja notranje revizije v organizacijah javnega in zasebnega sektorja, trenutno vodi notranjo revizijo v Skupini Telekom Slovenije. Sodelovala je tudi pri zunanjih presojah notranje revizije iz programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. Kot dolgoletna članica in predsednica sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je aktivno prispevala k razvoju stroke, tudi s pripravo strokovnih prispevkov ter pripravo in izvedbo predavanj na različnih področjih, ki spadajo pod notranjo revizijo, doma in v tujini. Teoretično znanje in praktične izkušnje deli kot predavateljica pri izobraževanjih za bodoče (državne) notranje revizorje.

 

Uroš Žust

Uroš Žust je partner v družbi Mazars Slovenija in ima več kot 17 let izkušenj s področij revizije informacijskih sistemov, kibernetske varnosti, varnostnih pregledov, upravljanja tveganj, korporativnega upravljanja in zagotavljanja skladnosti. V preteklosti je delal za mednarodni korporaciji PwC in Deloitte & Touche tako na evropskem kot tudi na ameriškem trgu. Uroš je diplomirani ekonomist (smer Poslovna informatika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani), pridobil pa je še nazive preizkušeni revizor informacijskih sistemov (PRIS), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information System Security Professional (CISSP) in Project Management Professional (PMP). Ob tem je tudi akreditirani trener na izobraževanjih za certifikate CISA in CISM pri ISACA.

 

Gašper Krajnc deluje v mednarodni svetovalno-revizijski hiši od leta 2013 na področjih IT-svetovanja in revizije, kjer vodi in izvaja projekte upravljanja in razvoja informatike ter razne IT-revizijske posle. Pred tem je kot projektant deset let načrtoval, razvijal in uvajal informacijske sisteme in rešitve za podporo odločanju v različnih panogah gospodarstva in v državni upravi. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobil naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov in pri organizaciji ISACA naziv CISA, pri organizaciji IIBA mednarodni certifikat s področja analize poslovanja CBAP, pri organizaciji AXELOS mednarodni certifikat s področja vodenja projektov Prince2 Practitioner in pri družbi Microsoft certifikat MCTS s področja razvoja podatkovnih baz.

 

Primož Govekar

Primož Govekar je svojo digitalno pot začel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, že v devetdesetih pa je kot predavatelj uspešno prenašal svoje izkušnje tudi na druge. S prelomom stoletja je svoje znanje nadgradil in deloval sprva kot vodja timov in projektov s področja IT, nato informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov, ob vsem pa nadaljeval svoje delo kot svetovalec in predavatelj. Na področju obdelave osebnih podatkov beleži javne objave svojih člankov že pred več kot desetimi leti. Je presojevalec za ISO 27001 in diplomant prve generacije dodatne poklicne kvalifikacije za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov. Kot predavatelj se trudi predvsem združevati znanja in izkušnje z različnih področij svoje ekspertize ter jih predstavljati za slušatelje prijazno.

 

Mag. Manica Novak

Mag. Manica Novak je z delom v mednarodnih bančnih skupinah pridobila pomembne izkušnje v finančnem okolju. Njene naloge in zadolžitve v SKB banki so v preteklih letih obsegale več različnih vodstvenih položajev, od komercialnih funkcij, podpornih služb, do upravljanja tveganj, konec leta 2013 pa je prevzela vodenje notranjega revidiranja. Vlogo notranjega revidiranja vidi predvsem kot pomoč vodstvu banke pri urejenem načinu vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti procesov in postopkov ravnanja s tveganji ter njihovega obvladovanja in upravljanja. Premišljeno zastavljeni in uresničeni načrti delovanja notranjih revizorjev, ki se hkrati prilagajajo spremenjenemu okolju in nenehno ocenjujejo tveganja, so lahko (in morajo biti) razumno zagotovilo vodstvu banke, nadzornikom in lastnikom glede delovanja notranjih kontrol, skupaj z drugimi kontrolnimi funkcijami banke. V tem skupnem delovanju pa vidi še mnogo možnosti za napredek, sinergij in komunikacijskih izzivov.

 

Jan Borko

Jan Borko, MSc, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, je direktor interne revizije v družbi Hisense Europe Group ter nadzira poslovanje družb Hisense na več kot 40 trgih Zahodne, Srednje in Vzhodne Evrope. Pred tem je bil vodja finančnih storitev v družbi PriceWaterhouseCoopers Slovenija, v kateri je pokrival izvedbo skrbnih pregledov, postopkov M&A, finančnih prestrukturiranj in sodeloval pri vrednotenjih družb. V svoji karieri je bil tudi izvršni direktor financ, računovodstva in kontrolinga za Mercator v Jugovzhodni Evropi.

 

Jan Borko

Darja Podobnik, zaposlena v NLB d.d. kot svetovalka za področje notranje revizije. Imam naziv preizkušeni notranji revizor in sem članica Odbora notranjih revizorjev pri ZBS.

 

Mag. Blanka Vezjak

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje o poslovanju, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja, preizkušena notranja revizorka, CIA (Certified Internal Auditor), državna notranja revizorka in državna revizorka, se ukvarja predvsem s svetovanjem pri obvladovanju tveganj in z notranjim revidiranjem. Od leta 2008 je zaposlena v svojem podjetju Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je od leta 1994 vodila oddelke za zunanjo revizijo in obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno se ukvarja s področji notranje revizije, informacij za odločanje, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in trajnostnega poslovanja – pri vodenju in izvajanju notranjerevizijskih in svetovalnih projektov pri strankah, z delovanjem v strokovnih organih, sodeluje s predavanji in strokovnimi članki. Je tudi zunanja neodvisna članica revizijskih komisij nadzornih svetov.

 

Hilde Blomme

Hilde Blomme joined Accountancy Europe in 2003 and has been Deputy CEO since 2011. Hilde provides regulatory and technical expertise in the areas of reporting, assurance, (sustainable) finance, tax and practice development and contributes to developing the Federation’s strategy as a Board member. Prior to this assignment, she spent nine years with PwC as an external auditor, consecutively in Brussels, New York and London dealing with both multinational and SME audit and assurance clients. Prior to joining PwC, she spent three years with local Belgian auditing firms serving SME clients. She started her professional career at Morgan Guaranty Trust in Brussels. She is qualified as a US Certified Public Accountant, Belgian Chartered Accountant, and member of the UK Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). She is a member of the Reporting Lab@EFRAG Steering Group.

 

Gregor Greif

Gregor Greif, magister znanosti s področja politologije, je direktor Urada RS za nadzor proračuna. V 15-letnem delovanju je pridobil izkušnje na različnih področjih porabe evropskih sredstev. Najprej je bil pet let zaposlen v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, nato je osem let in pol opravljal naloge revizorja na Uradu RS za nadzor proračuna, leto in pol pred nastopom funkcije direktorja urada pa je bil vodja Sektorja za zaposlovanje na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je opravljal naloge posredniškega organa pri porabi evropskih sredstev. Med opravljanjem nalog revizorja je pridobil naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor.

 

Dr. Matej Drašček

Dr. Matej Drašček je vodja notranje revizije v Hranilnici LON ter predavatelj na več fakultetah, predava pa tudi na mednarodnih konferencah o etiki, notranji reviziji in strategiji. Objavlja strokovne in znanstvene članke o etiki, strategijah in notranji reviziji. Matej Drašček je dobil nagrado IIA’s William S. Smith Award za najboljši rezultat CIA, pa tudi IIA’s John B. Thurston Award za najboljši članek na področju etike in notranje revizije. Ima nazive CIA, CIA, CRMA, CFSA, preizkušeni notranji revizor in je trenutno predsednik inštituta IIA Slovenia.

 

Mag. Irena Deželak

Mag. Irena Deželak je dobitnica najvišje nagrade na treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za kovčing Mednarodnega združenja kovčev (ICF) in je članica EEE (Experience Educators of Europe). V Sloveniji je edina certificirana predavateljica in kovčinja za PCM (Process Communication Model), ki je trenutno najboljši model komunikacije na svetu. Pri organizaciji Family Lab International je pod mentorstvom Jesperja Juula pridobila mednarodno licenco. Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. Kot poslovna svetovalka in vodja oddelka v Abanki Vipa je bila osem let zadolžena za vodenje večjega števila ljudi (poslovna mreža 170 zaposlenih). Opravljanje funkcije skrbnice znanja in direktorice kadrovske službe v skupini Sportina Group jo je obogatilo še z izkušnjami ravnanja s človekovimi zmožnostmi. Na svoji poklicni poti se stalno izobražuje predvsem na področju vodenja ljudi, motivacije, organizacije časa, prodaje in komuniciranja pri domačih in tujih izobraževalcih. Trenutno za namen doktorske disertacije raziskuje področje čustveno inteligentnih vodij in njihovo učinkovitost v slovenskem profesionalnem okolju.

 

Tina Bončina

Tina Bončina, dr.med., psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige “Izgorelost – si upate živeti drugače?” (MK, 2019). Izvaja individualne in skupinske terapije, dela z otroki in mladostniki ter vodi delavnice tako za laike kot za strokovno javnost. Je prva slovenska terapevtka in trenerka logosinteze.

Konferenca bo v kongresnem centru Thermana Park Laško.

Nastanitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo na spletni strani ali po telefonu 03 423 21 00. Prosimo vas, da ob rezervaciji navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v enoposteljni sobi v hotelu Thermana Park Laško 109,90 €, v hotelu Zdravilišče Laško pa 84,00 €.

Letak za nočitev.

Na konferenco se lahko prijavite s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 25. letni konferenci notranjih revizorjev boste odšteli 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in člane Inštituta, znaša udeležnina 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 395,28 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem ter pooblaščenim revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem konferenci določila oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava