DELAVNICA: VZPOSTAVITEV SISTEMA UPRAVLJANJA KAKOVOSTI V SKLADU Z ZAHTEVAMI MSUK-a 1 V REVIZIJSKIH DRUŽBAH, KI NISO VKLJUČENE V MREŽE DRUŽB
28.9.2022

Delavnica je namenjena pripravi zasnove za vzpostavitev sistema kakovosti v revizijskih družbah, ki niso vključene v mreže družb. Delavnica bo praktično naravnana, kar pomeni, da bodo predstavniki revizijskih družb na njej pripravljali osnovno strukturo sistema kakovosti. Ne pričakuje se, da bodo imeli udeleženci po delavnici pripravljene vse potrebne dokumente, pomagali pa bomo pri pripravi grobe zasnove, ki jo bodo kasneje še nadgrajevali. Da bi bili na sami delavnici kar se da učinkoviti, bodo udeleženci pred izvedbo delavnice prebrali gradiva, ki jih bomo posredovali, odgovoriti pa bodo morali tudi na nekaj vprašanj.

Pripomočki, ki jih morajo imeti udeleženci
Prenosni računalnik, interni pravilniki revizijske družbe

9.00–10.30 Zahteve MSUK-a 1 in pregled odgovorov na vprašanja, cilji delavnice in način dela
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Izvedba delavnice
12.15–13.00 Odmor
13.00–14.30 Izvedba delavnice
14.30–14.45 Odmor
14.45–15.30 Zaključek in napotki za nadaljnje delo

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman je namestnica direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, v kateri je kot vodja Sektorja za nadzor in regulativo odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji ter za regulativni del pristojnosti agencije (priprava pravil revidiranja, licenciranje, poročanje in sistem izobraževanja pooblaščenih revizorjev). Na področju mednarodnega sodelovanja je z izmenjavo informacij, strokovnih znanj in najboljših praks kot predstavnica agencije operativno vključena v mednarodni organizaciji Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) ter njune podskupine, predvsem na področjih regulacije, nadzora in sankcioniranja revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev.
Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in notranje revizije v eni izmed revizijskih družb BIG4. Kot predavateljica sodeluje na raznih seminarjih in konferencah doma in v tujini, pri predmetih Pravila revidiranja in Kodeks etike in revizorjeva neodvisnost pa sodeluje pri izobraževanju bodočih pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza v Ljubljani) in pooblaščena revizorka. Doktorska študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je tam tudi zaposlena. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za kadrovsko področje in izobraževanje. Za KPMG je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je članica sveta Osnovne šole Frana Albrehta ter zunanja članica revizijskih komisij Pošte Slovenije, Vzajemne zdravstvene zavarovalnice in Zavarovalnice Sava RE.

Seminar bo od 9.00 do 14.15 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 312,93 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 7 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava