DELAVNICA: PODATKOVNA ANALITIKA – EXCEL ZA REVIZORJE
13.9.2022

Po koncu tega enodnevnega usposabljanja bodo revizorji bolje poznali z revizijo povezane funkcije v Excelu, kar jim bo omogočilo uspešnejše in učinkovitejše izvajanje revizij - zlasti na področju analize podatkov - in s tem boljše razumevanje (preostalih) tveganj in uspešnosti kontrol v poslovnih procesih. Revizorjem bo na vseh ravneh pomagalo pri široki uporabi programa Excel, ne le kot preglednice, temveč zlasti kot močnega revizijskega orodja za upravljanje podatkov, namene analize podatkov in poročanje.

Cilj delavnice je
• Uporaba Excela kot revizijske programske opreme in omogočanje izvedbe vmesnih funkcionalnosti za podatkovno analitiko;
• zahteve, pridobivanje, uvoz podatkov v Excel in potrditev podatkov pred analizo;
• uporaba vrtilne tabele in pretvorba Excela v uspešno orodje za podatkovno rudarjenje, da bi olajšali iskanje odstopanj in še več;
• uporaba tehnik vzorčenja in revizijskih tehnik v Excelu;
• ustvarjanje vseh vrst diagramov in grafov za boljšo vizualizacijo izstopajočih vrednosti.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

9.00-10.30 Predavanje
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Predavanje
12.15-13.00 Odmor
13.00-14.30 Predavanje
14.30-14.45 Odmor
14.45-16.15 Predavanje

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

– Uvod v analizo podatkov
• Pretok analize podatkov v Excelu
• Tabele v Excelu
• Vrtilne tabele

– Kategorije funkcij v analizi podatkov
• Besedilo
• Datum in čas
• Iskanje in sklicevanje (vključno z novo funkcijo xlookup)

– Funkcionalnosti analize podatkov
• Konsolidacija podatkov
• Razločno štetje
• Podvojitve in vrzeli
• Stratifikacija
• Vzorci
• Ovrednotenje formule
• Revidiranje formul
• Prevare s formulami
• Funkcije dinamičnega polja
• Benfordova analiza
• Besedilo v stolpcih
• Uvoz podatkov

 

Mark Dekeyser je svojo poklicno pot začel leta 1991 v banki KBC kot strokovnjak za IT na področju osebnih računalnikov, osrednjih računalnikov in mednarodnih omrežij. Veliko let je delal tudi kot analitik in programer in zato zelo dobro pozna svet IT in vse njegove podrobnosti. Leta 2005 se je zaposlil na področju notranje revizije kot revizor IT. Nekaj let pozneje je postal svetovalec za pripravo usmeritev, odgovoren za usposabljanje revizorjev po vsem svetu in za nenehno izboljševanje revizijske metodologije. Leta 2010 se je pridružil upravnemu odboru IIA Belgija, kjer je začasno deloval tudi v izvršnem odboru. Zlasti so zanj pomembne dejavnosti odbora za izobraževanje in odbora za digitalizacijo. Od leta 2015 dalje se je Mark specializiral za področje digitalizacije, tako da je opredeljeval različne moteče tehnologije in njihov vpliv na poslovne procese ter jih pojasnjeval mednarodni revizorski skupnosti. Od leta 2020 se je posvečal področju kibernetske varnosti. Pridružil se je projektu ESS, katerega cilj je bil bolje zavarovati flamski trg MSP pred nenehno spreminjajočim se svetom kibernetskega kriminala. Trenutno je Mark ponovno dejaven v sektorju IT in je tesno povezan z združenjema IIA Belgija in ISACA, za kateri redno organizira seminarje in usposabljanja.

Delavnica bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na delavnico prijavili O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 398,53 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 338,75 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane – fizične osebe pa 358,67 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 8 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.
Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima delavnica oznako B.
Delavnica je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava