Ponovitev seminarja: IZVEDBA NOTRANJEREVIZIJSKEGA POSLA (s praktičnim primerom)
30.9.2022

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju zahtevajo, da notranji revizorji:

  • pripravijo in dokumentirajo načrt za vsak notranjerevizijski posel;
  • prepoznajo, proučijo, ovrednotijo in dokumentirajo dovolj informacij za dosego ciljev notranjerevizijskega posla;
  • poročajo o izidih notranjerevizijskega posla.

 

Na seminarju bodo udeleženci:

  • spoznali podrobnejše zahteve standardov, ki se nanašajo na izvedbo notranjerevizijskih poslov;
  • spoznali enega od možnih načinov izpolnjevanja zahtev teh standardov na podlagi predstavitve primera iz prakse;
  • lahko izmenjali svoje izkušnje in poglede na izvedbo notranjerevizijskih poslov in na ta način spoznali tudi druge pristope k njihovi izvedbi;
  • spoznali dileme, vprašanja, probleme notranjih revizorjev pri izvedbi notranjerevizijskih poslov in razpravljali o možnih rešitvah.
9.00-10.30 Uvod
Zahteve Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
Revizijska ocena tveganj, načrtovanje dela (službe) notranje revizije in načrtovanje notranjerevizijskega posla
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Priprava in ključni elementi načrta notranjerevizijskega posla
Izvajanje in dokumentiranje revizijskih postopkov (prepoznavanje, proučitev in ovrednotenje informacij ter njihovo dokumentiranje)
12.15-12.45 Odmor
12.45-14.15 Nadziranje izvajanja revizijskih postopkov
Priprava in ključni elementi poročila o izvedbi notranjerevizijskega posla
Zaključna razprava

Maja Romih je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega več kot 15 let na področju notranjega revidiranja. Od leta 2010 je zaposlena v Zavarovalnici Triglav kot direktorica Službe notranje revizije.

Diana Žižek je univerzitetna diplomirana ekonomistka in preizkušena notranja revizorka. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj, od tega več kot 15 let na področju notranjega revidiranja. Od leta 2012 je zaposlena v Zavarovalnici Triglav kot strokovni vodja notranje revizije.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava