SEMINAR (zoom): VIRTUALNA SREDSTVA (KRIPTO) – RAČUNOVODSKA IN DAVČNA OBRAVNAVA, REVIZIJSKI POSTOPKI IN POSTOPKI V SKLADU Z ZPPDFT-2
3.10.2022

Od leta 2017 se eksponentno povečuje zanimanje za virtualna sredstva, med katerimi so najbolj množično uporabljene virtualne valute. Po eni strani vlada evforija, po drugi pa je vse več aktivnosti regulatorjev – davčnih organov, regulatorjev trga vrednostih papirjev, ECB, EBA, odborov za pripravo računovodskih standardov in drugih.

Ker gre za razmeroma nov pojav, razni deležniki še vzpostavljajo prakso na področju virtualnih sredstev. Na seminarju bomo predstavili aktualne lokalne in globalne računovodske in davčne usmeritve, postopke, ki jih izvajajo revizorji računovodskih izkazov, ter se seznanili z regulatornimi zahtevami s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki jim morajo zadostiti ponudniki storitev virtualnega trgovanja in finančne institucije, po katerih se tako trgovanje izvaja.

9.00–10.30 Računovodska in davčna obravnava kriptovalut
10.30–10.45 Odmor
10.45–11.30 Revidiranje kriptovalut
11.30–12.15 Regulatorni okvir in ponudniki storitev trgovanja z virtualnimi valutami
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma z virtualnimi sredstvi

Sergej Bižal

Sergej Bižal je menedžer v oddelku za forenziko in integriteto poslovanja v družbi EY Slovenija. Ima obširne izkušnje s kompleksnimi preiskavami skladnosti v mednarodnih podjetjih in z drugimi projekti forenzičnega preiskovanja. Opravil je več projektov zunanjega pregleda delovanja sistemov za preprečevanje pranja denarja v finančnih institucijah, med drugim tudi usmerjene preglede ponudnikov storitev trgovanja z virtualnimi sredstvi.

 

Marša Vošinek

Marša Vošinek je Senior Manager v oddelku za finančno svetovanje v družbi EY Slovenija. Magistrirala je iz računovodstva in revizije na temo računovodske in davčne obravnave virtualnih sredstev, sodelovala je pri svetovalnih projektih glede začetne ponudbe žetonov in sodeluje pri revizijah družb, ki ponujajo storitve trgovanja z virtualnimi sredstvi ali ta sredstva kupujejo in z njimi trgujejo.

Seminar bo od 9.00 do 14.15 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava