SEMINAR: NAKUPI IN PREVZEMI PODJETIJ – NAJPOGOSTEJŠI MEHANIZMI DOLOČANJA KONČNE KUPNINE (»LOCKED-BOX« IN »CLOSING ACCOUNTS«) TER VLOGA FINANČNEGA SVETOVALCA PRI SESTAVI KUPOPRODAJNE POGODBE (SPA)
18.10.2022

Na seminarju bomo osvetlili praktične vidike kupoprodajne pogodbe (SPA) z vidika finančnega svetovalca. Predstavili bomo dva najpogostejša mehanizma določanja končne kupnine (»Locked-box« in »Closing accounts«) ter prikazali nekaj primerov iz prakse, s poudarkom na: (i) vlogi finančnega svetovalca pripravi SPA ter (ii) povezavi med ugotovitvami skrbnih pregledov in SPA. Pri skrbnem pregledu bomo obravnavali tudi analizo obratnega kapitala in neto dolga z vidika določanja vrednosti podjetja in končne prilagoditve kupnine.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje

Tilen Vahčič

Tilen Vahčič je direktor oddelka finančnega svetovanja v družbi Deloitte. Ima več kot 20 let profesionalnih izkušenj s področja vrednotenja, finančnega prestrukturiranja in skrbnih pregledov. Od leta 2015 se ukvarja predvsem z vodenjem projektov na področju skrbnih pregledov, leta 2021 pa je prevzel vodenje tega področja za šest držav regije Deloitte CES. V svoji karieri je vodil več kot 200 projektov s tega področja, v zadnjih petih letih pa sodeloval pri večini večjih transakcij M&A v Sloveniji in na Hrvaškem. Kot predavatelj v skupini Deloitte sodeluje na internih izobraževanjih EMEA s področja skrbnih pregledov in IBR.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 186,66 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 4 ure.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava