20. DAVČNA KONFERENCA
23.1.2020 -24.1.2020

Vabimo vas na jubilejno 20. davčno konferenco Slovenskega inštituta za revizijo, ki bo potekala konec januarja 2020 v Portorožu.

Pa smo dočakali, davčno reformo menda. Pošteno povedano, v sprejetih novelah davčnih zakonov ni nič izrazito reformnega. Bolj gre za vračanje v čase zategovanja podjetniške pobude, saj z navzven deklariranim in dejanskim povečevanjem davčne obremenitve kapitala, ki seveda preko bruto-bruto stroškov dela nosi tudi izrazito nadpovprečno obremenitev stroškov dela v Republiki Sloveniji, ni drugih jasnih sporočil v aktualnih spremembah davčnih zakonov, kot da se efektivna obdavčitev gospodarstva in kapitala povečuje. Razbremenitev aktivnih dohodkov namreč nima nič opraviti z davčno razbremenitvijo gospodarskih družb, temveč nasprotno, ta ostaja nespremenjena, z ukrepi za povečanje minimalne plače, z minimalno efektivno obdavčitvijo pri nekaj manj kot 7 % pa se izrazito povečuje. Hkrati se povečuje tudi obremenitev kapitala ob razdelitvi dobička in tudi ob prodaji kapitala, zato upamo, da so davčni ukrepi za vlagatelje kapitala in gospodarstvo še vzdržni. Upamo torej, da se trend gospodarske rasti ne bo pomembno obrnil, in še bolj, da nas sosednje države, ki privabljajo realne investicije s svojimi davčnimi reformami, ne bodo premočno prehitele.

Programska zasnova celotne konference je poglobljena in osredotočena na tiste teme, ki so bile glede na čas priprave programske zasnove izbrane kot aktualne. Govorili bomo o davčni reformi, ki jo je zasnovala sosednja Republika Hrvaška, o davčnem vidiku najemov, ki še vedno burijo duhove, o sekundarni prilagoditvi davčne osnove zaradi transfernih cen, o vidikih DDV-ja pri prodaji deležev v kapitalu družb, o davčnih posledicah za fizične osebe na temelju sodnih odločb, pa tudi o aktualnih spremembah dohodnine glede davčne obravnave naknadnih vplačil ter odkupov lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev. Z zadovoljstvom sporočamo, da bodo sodelovali predstavniki najvišje sodne oblasti, ki bodo razpravljali o dosedanjih ustavno-davčnih vprašanjih (Ustavno sodišče RS) in o izrazito pomembni izvedbi načela zaslišanja stranke ter materialne resnice v davčnih inšpekcijskih postopkih (Vrhovno sodišče RS). Ker je tudi za preizkušene davčnike GDPR izziv, bomo na davčni konferenci gostili informacijsko pooblaščeno s predstavitvijo dolžnega ukrepanja davčnih svetovalcev na področju varstva osebnih podatkov. Povabilu sta se odzvala tudi predstavnika FURS-a, še posebej pa smo veseli novega generalnega direktorja, ki bo predstavil izzive davčne uprave v novem mandatu.

Konferenca je namenjena strategom davčne politike, davčni upravi, sodiščem Republike Slovenije, direktorjem, davčnim, finančnim in računovodskim strokovnjakom v podjetjih in institucijah, davčnim svetovalcem, revizorjem, ocenjevalcem in tudi vsem drugim, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z davčnimi problemi, tako domačimi kot mednarodnimi. Predavatelji so priznani davčni in pravni strokovnjaki s posameznih področij, zato pričakujemo, da bo ozračje na konferenci ustvarjalno in delovno. Veselimo se srečanja in strokovne razprave z vami.

Vljudno vabljeni.

1. dan, četrtek 23. januar 2020

9.00–9.30 Registracija udeležencev  
9.30–9.45 Otvoritev konference ter podelitev certifikatov novim preizkušenim davčnikom Mag. Saša Jerman, predsednica odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
9.45–10.30 Davčna in računovodska obravnava amortizacije ter obresti iz najemov Mag. Saša Jerman,
direktorica JERMAN & BAJUK, d. o. o.
10.30–11.15 Aktualna davčna reforma v sosednji Republiki Hrvaški Ivica Miličević
ZRFR Hrvaške
11.15–12.00 Odmor  
12.00–12.45 Problematika sekundarne prilagoditve pri transfernih cenah (davčni odtegljaj) Andreja Škofič Klanjšček, partnerica, in Nina Žefran, Senior manager Deloitte Slovenija, d. o. o.
12.45–13.30 Dajatve od dohodkov iz zaposlitve po sodnih odločbah Mihael Kranjc,
direktor, Saša, d. o. o.

13.30–15.00

Kosilo

 
15.00–15.45 Ali je odkup lastnega poslovnega deleža obdavčen? Mag. Blaž Pate,
odvetnik, Odvetniška pisarna Blaž Pate, d. o. o.
15.45–16.30 Novi izzivi obdavčitve naknadnih vplačil v kapital družbe v luči obstoječe sodne prakse in sprememb ZDoh-2 Mag. Joži Češnovar,
odvetnica JERMAN & BAJUK. d. o. o., partnerica
16.30–17.00 Davek na nepravilno nego kože Milena Lorger,
predavateljica biologije, kemije in kozmetike na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes
18.00 Večerja  

 

2. dan, petek 24. januar 2020

9.00–9.45 DDV pri prodaji oz. nakupu deležev Mojca Bartol Lesar
direktorica pravnega in davčnega oddelka PwC Svetovanje, d. o. o.
9.45–10.30 Uporaba obvezne avtomatične izmenjave podatkov glede potencialno agresivnih čezmejnih davčnih aranžmajev (DAC 6) Jasmina Jevtič Peruš
Finančna uprava Republike Slovenije
10.30–11.15 Izzivi vodenja Finančne uprave Republike Slovenije Peter Jenko,
generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije
11.15– 11.45 Odmor  
11.45–12.30 Dolžno ukrepanje davčnih svetovalcev na področju varstva osebnih podatkov (notranji akti, izvajanje) Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka RS, Informacijski pooblaščenec  
12.30–13.15 Davki pred ustavnim sodiščem – dosedanje izkušnje Doc. dr. Špelca Mežnar,
ustavna sodnica Ustavnega sodišča Republike Slovenije
13.15–14.00 Izvedba načela zaslišanja stranke ter materialne resnice v davčnih inšpekcijskih postopkih Dr. Erik Kerševan,
vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
14.00 Zaključek konference  

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Bernardin, telefon (05) 690 70 00, e-naslov: booking@h-bernardin.si; priporočamo vam čim prejšnjo rezervacijo, navedite tudi, da ste udeleženec davčne konference. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Grand hotelu Bernardin 112 € in v hotelu Histrion 92 €.

 

Na konferenco se prijavite s prijavnico preko spletne strani oziroma portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite najpozneje do 20. januarja 2020. O sprejetju prijave vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 20. davčno konferenco znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, pooblaščenim revizorjem, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako B.