23. DAVČNA KONFERENCA
12.1.2023 -13.1.2023

Če nam je všeč ali ne, davki so bili, so in bodo stalnica v delovanju organizacij pa tudi našem zasebnem življenju. Seveda davke moramo plačevati, vendar toliko in samo toliko, ne več ali manj, kot nam velevajo predpisi. Ti se pogosto spreminjajo in vse nas zanima, kaj nas čaka na tem področju. Aktualne izzive sprememb v davčni politiki nam bo predstavil državni sekretar, zadolžen za področje davščin, smernice delovanja FURS-a pa vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Na konferenci bomo podrobneje obravnavali še druga zelo aktualna vprašanja obračunavanja in plačevanja davkov, vključno z najnovejšo sodno prakso. Če želite biti na tekočem z najnovejšimi trendi na področju davkov, je skoraj nujno, da se tudi vi udeležite 23. davčne konference.

Vljudno vabljeni. Potrudili se bomo, da bo konferenca izpolnila vaša pričakovanja.

Četrtek, 12. januar 2023

9.00–9.15 Otvoritev konference in razglasitev novih preizkušenih davčnikov
Mag. Saša Jerman, predsednica Odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
9.15–10.00 Aktualni izzivi sprememb v davčni politiki
Tilen Božič, državni sekretar, pristojen za davčni, carinski in finančni sistem ter javna plačila, Ministrstvo za finance
10.00–10.45 Smernice delovanja Finančne uprave Republike Slovenije
Peter Grum, vršilec dolžnosti generalnega direktorja FURS-a
10.45–11.00 Odmor
11.00–11.45 Postopek skupnega dogovarjanja na področju transfernih cen v davčni praksi
Mag. Blaž Pate, LL. M., Odvetniška pisarna Blaž Pate & partnerji, d. o. o.
11.45–12.30 Izzivi določanja transfernih cen in dokumentacije za obdobji covida-19 in ukrajinske krize
Danuška Bobek Gospodarič, inšpektorica svetnica Generalni FURS, Oddelek za velike davčne zavezance in transferne cene
12.30–13.15 Obdavčitev dolžnika in upnikov v insolventnem postopku
Mag. Saša Jerman, Jerman & Bajuk, d. o. o.
13.15–14.30 Kosilo
14.30–15.15 Davčne posledice prenehanja s.p.-ja
Mihael Kranjc, Saša, d. o. o.
15.15–16.00 Pasti pri izračunu odbitnega deleža in novosti po PZDDV-ju
Mag. Rosana Dražnik, Finera svetovanje, d. o. o.

 

Petek, 13. januar 2023

9.00–9.45 Pravne in premoženjske posledice datuma obračuna združitve in delitve
Dr. Saša Prelič, Pravna fakulteta Maribor
9.45–10.30 Zahtevki za vračilo davka po odmernih odločbah iz prekvalifikacij kapitalskih dobičkov v dividende (samoprijava, samoprijava v DIN, dokončne in pravnomočne odločbe)
Jure Mercina, Odvetniška pisarna Blaž Pate & partnerji, d. o. o.
10.30–11.15 Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri transakcijah z nepremičninami
Mojca Bartol Lesar, PWC Svetovanje, d. o. o.
11.15–1.45 Odmor
11.45–12.30 Aktualna problematika obdavčitve kapitala fizičnih oseb
Valentin Bajuk, Jerman & Bajuk, d. o. o.
12.30–13.15 Davčni upravni spor v vlogi odvetnika in v vlogi sodnika
Mag. Joži Češnovar, Upravno sodišče Republike Slovenije
13.15 –14.00 Sodna praksa: Kaj je dohodek po ZDoh-2 in izvajanje pravice do znižanja davčne osnove za povračila stroškov
Dr. Erik Kerševan, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
13.45–14.00 Zaključek konference

Namestitev si rezervirate na spletni strani hotela Ramada Resort Kranjska Gora.

Koda za vnos je KODA23.

Za udeležnino na konferenci boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti, aktivne imetnike strokovnega naziva in kolektivne člane Slovenskega inštituta za revizijo, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 395,28 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 12 ur.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti je B.
Konferenca je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednotena z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava