3. spletna delavnica (zoom): OBVLADOVANJE KONFLIKTOV IN ČUJEČA KOMUNIKACIJA V DELOVNEM OKOLJU
30.3.2023

Skladno s 6. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) se navedene vsebine štejejo tudi za zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga izvaja delodajalec na delovnem mestu.

Udeleženci boste:
• spoznali strategije obvladovanja konfliktov;
• ozavestili svojo komunikacijo in razvijali samozavedanje, kar vodi do zavestnega in učinkovitejšega delovanja in vodenja sebe ter drugih;
• spoznali moč globokega poslušanja;
• ozavestili vzroke za stres pri komunikaciji ter vzorce in vzroke za neučinkovito komunikacijo, razvijali spretnosti poslušanja, usvojili osnove čuječega dialoga (t. i. mindful dialogue);
• pridobili neposredne kompetence za uporabo osnovnih tehnik MBSR v delovnem okolju za učinkovitejše komuniciranje in boljše odnose;
• izdelali svoj akcijski načrt za spremembe v ravnanju in delovanju.

Izhodišče delavnice so znanstveno priznane metode in tehnike MBSR (kratica iz angl. Mindfulness Based Stress Reduction), ki je najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini so te tehnike v zadnjih letih že zelo priznane in uveljavljene v zdravstvu, delovnih okoljih in izobraževanju.

Udeležbo priporočamo:
• revizorjem, notranjim revizorjem, revizorjem informacijskih sistemov,
• računovodjem, ocenjevalcem, finančnikom, davčnikom,
• strokovnjakom za človeške vire,
• menedžerjem, direktorjem, podjetnikom,
• vodjem oddelkov, procesov, timov in projektnim vodjem,
• vsem vodjem, ki želijo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju sebe in drugih,
• vsem odraslim v obdobju izzivov,
• vsem z željo po osebnem razvoju in pridobitvi tovrstnih znanj.

15.00–16.30 Predavanje
16.30–16.45 Odmor
16.45–18.15 Predavanje

• Obvladovanje konfliktov. Kaj je konflikt? Kje nastajajo konflikti? Strategije obvladovanja konfliktov.
• Ozaveščanje stilov komuniciranja, vzorcev in vzrokov za stres pri komunikaciji.
• Čuječa komunikacija v odnosih v delovnem okolju. Moč čuječega poslušanja.
• Praktične vaje čuječe komunikacije in poslušanja, razvijanje sposobnosti globokega poslušanja s tehnikami MBSR, razvijanje empatije in sočutja. Izmenjava izkušenj in praktični vidiki uporabe.
• Kako do učinkovitejših sestankov (t. i. mindful meetings)?
• Akcijski načrt za prihodnje delovanje ter spremembe v ravnanju in delovanju.

Mateja Lenarčič

Mateja Lenarčič, magistrica ekonomskih znanosti z več kot 20-letnimi izkušnjami na poslovnem področju, od tega 15 let v mednarodnih korporacijah, je več let delovala tudi kot vodja notranje revizije in nosilka ključne funkcije.

Je ustanoviteljica in direktorica Mediusa, inštituta za čuječnost in mediacijo. Certificirana učiteljica MBSR na University of Massachusetts, Medical School, v ZDA in na Institute for Mindfulness-Based Approaches v Berlinu v Nemčiji. Zaključila je izobraževanje iz transakcijske analize in pridobila certifikat TA-101 Evropske zveze za transakcijsko analizo. Je specializantka transakcijskoanalitične psihoterapije in svetovanja. Je tudi certificirana učiteljica joge. Opravila je izobraževanje za mediatorko idr.

Deluje kot samostojna svetovalka, trenerka in predavateljica. Vodi izobraževanja, delavnice in MBSR programe obvladovanja stresa s čuječnostjo za organizacije in posameznike, delavnice komunikacije in čuječega dialoga, delavnice na področju zavestnega vodenja ipd. Ukvarja se tudi z individualnim svetovanjem s pomočjo tehnik čuječnosti, MBSR in transakcijske analize za posameznike in vodje. Pomaga razvijati veščine in znanja za lažje obvladovanje stresa, soočanje z življenjskimi preizkušnjami in izzivi v zahtevnejših situacijah, vodstvene kompetence, veščine za učinkovito komunikacijo, osebni in karierni razvoj, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja ter kvalitetnejše življenje.

Pri izvajanju delavnic izhaja iz svojih dolgoletnih strokovnih in vodstvenih izkušenj iz poslovnega sveta, ki ji omogočajo dobro poznavanje njegove dinamike in potreb, ter iz lastne večletne prakse čuječnosti, meditacije, joge in osebnih izkušenj na področju delovnega okolja, medosebnih odnosov in dialoga. Več o njej.

Seminar bo od 15.00 do 18.15 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 186,66 €.

Za udeležence, ki se boste udeležili vseh 5 delavnic vam bomo pri 5. delavnici obračunali 60 % popust.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 4 ure (oznaka D).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava