Seminar MSRP 15 - PRIHODKI in SRS 15 - PRIHODKI
11.2.2020

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in KPMGSeminar pokriva področje novosti pri uvedbi novega standarda MSRP 15, ki je začel veljati 1. 1. 2018, in prenovljenega standarda SRS 15, ki je začel veljati 1. 1. 2019.

MSRP 15 ureja področje prihodkov iz pogodb s kupci. Glavna spremembe, ki jih je prinesel standard, so:
• uvedba modela petih korakov,
• uvedba termina »prenos kontrole«,
• postavitev pogojev, kdaj se prihodki pripoznajo skozi čas,
• zahteve po dodatnih razkritjih.

SRS 15 ureja področje prihodkov kot celote (poslovni, finančni in drugi) in je bil prenovljen zaradi sprejetja MSRP 15.

Med seminarjem bodo prikazani teoretični okvir in glavne spremembe novo sprejetih standardov (tako MSRP 15 kot SRS 15) s ponazoritvami na praktičnih primerih.

9.00–10.30 Bistvene novosti
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Model petih korakov
12.15–12.30 Odmor
12.45–14.15 Uporaba v praksi

Dušan Hartman ima več kot 25 let izkušenj na področju revidiranja računovodskih izkazov po SRS-jih in MSRP-jih. Ima dolgoletne praktične izkušnje pri revidiranju velikih mednarodnih korporacij kakor tudi velikih slovenskih podjetij. Svoje znanje že dolga leta prenaša na kolege v obliki notranjih in zunanjih izobraževanj ter seminarjev. Dušan je sodeloval pri pripravi standarda SRS 15 – Prihodki in je član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

Anita Pavlin je pooblaščena revizorka, ACCA in magistrica poslovnih ved in ima kot vodja skupin večletne izkušnje pri revizijah računovodskih izkazov večjih strank in izkušnje iz različnih sektorjev, kot so industrijski izdelki, trgovina na drobno, storitve, letalski promet, transport in drugo. Njeno področje so postopki obveznih revizij, revizije poročevalskih paketov, dogovorjeni postopki, pregledi. Dela v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Trenutno vodi projekte za slovenske in mednarodne stranke. Ima izkušnje z revizijami gospodarskih družb, finančnih institucij, delala je tudi, kot podpora pri ocenjevanjih vrednosti in na projektih računovodskega svetovanja.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.
Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.

Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 6 ur (s področja računovodstva).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava