Seminar: KAKO PREPOZNATI IN OCENITI TVEGANJA ZARADI PODNEBNIH SPREMEMB
21.2.2023

Na seminarju bomo obravnavali mehanizme podnebja in podnebnih sprememb. Tako bomo spoznali vzroke za podnebne spremembe in kako jih lahko blažimo. Predstavljeno bo, kako se pripravljajo scenariji in projekcije podnebnih sprememb, pa tudi metodologija pri pripravi ocene tveganja. Podrobneje se bomo posvetili že ugotovljenim spremembam podnebja v Sloveniji in možnim spremembam, ki jih v Sloveniji lahko pričakujemo do konca 21. stoletja. Predstavljena bodo tveganja, ki jih pričakovane podnebne spremembe prinašajo raznim sektorjem. Obravnavani bodo vidiki blaženja in prilagajanja podnebnih sprememb. Predstavljenih bo nekaj možnih ukrepov.

9.00–10.30 Predavanje
• podnebni
• sistem in procesi v njem
• toplogredni učinek in spremembe podnebja spremljanje stanja podnebja
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
• podnebne projekcije in povezana tveganja
• podnebne spremembe v Sloveniji
• vplivi podnebnih sprememb

Mojca Dolinar

Mojca Dolinar je direktorica Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Vse od zaključka študija meteorologije se ukvarja s podnebjem, zadnjih petnajst let pa posebej s podnebnimi spremembami. Vodila je projekt »Podnebna spremenljivost Slovenije«, v katerem so na podlagi meritev ugotavljali, kako se je podnebje v Sloveniji spreminjalo v zadnjih šestdesetih letih. Od leta 2016 vodi obsežen projekt »Ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja«, v okviru katerega pripravljajo projekcije sprememb podnebja za Slovenijo in ocenjujejo vplive teh sprememb na razne sektorje. Na Visoki šoli za trajnostni razvoj je nosilka predmetov Podnebne spremembe in Varstvo zraka. Kot gostujoča urednica in recenzentka sodeluje pri mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah s področja klimatologije in je glavna urednica strokovne revije Vetrnica, glasila Slovenskega meteorološkega društva. Dejavna je v Evropski meteorološki zvezi, pri kateri vodi sekcijo Prostorska klimatologija in predseduje odboru za nagrade. Od leta 2022 je stalna predstavnica Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji.

Seminar bo potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 186,66 €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 4 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava