Seminar: NEKATERE AKTUALNE TEME S PODROČJA RAČUNOVODSKE OBRAVNAVE PO MSRP-jih
22.2.2023

Na seminarju bomo obravnavali aktualne teme s področja računovodske obravnave po MSRP-jih. Tako bomo na praktičnih primerih obravnavali predvsem naslednje teme:

• finančne naložbe s poudarkom na obračunavanju varovanja pred tveganjem (MSRP 9),
• računovodska obravnava slabitve nefinančnih sredstev (MRS 36),
• računovodska obravnava sredstev za prodajo in ustavljenega poslovanja (MSRP 5),
• nekatere druge aktualne teme.

Glede obračunavanja varovanja pred tveganjem bomo obravnavali najpogostejše primere, s katerimi se srečujemo računovodje in revizorji pri poslovanju organizacij nefinančnega sektorja. Pri slabitvah nefinančnih sredstev bo poudarek na določanju denar ustvarjajočih enot kot enem najpomembnejših področij slabitev v okviru MRS-ja 36, pri računovodski obravnavi sredstev za prodajo in ustavljenega poslovanja pa bo poudarek zlasti na merjenju teh kategorij sredstev ter razkrivanju v računovodskih izkazih. Na seminarju se bomo dotaknili še drugih tem, ki so in bodo aktualne v bližnji prihodnosti.

Seminar je namenjen tudi tistim, ki sestavljajo in revidirajo računovodske izkaze po SRS-jih.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Dušan Hartman

Dušan Hartman ima več kot 30 let izkušenj na področju revizijskih storitev za številne slovenske družbe v avtomobilski, prehrambni in telekomunikacijski industriji ter v številnih drugih industrijah široke potrošnje. Njegovo glavno strokovno področje vključuje mednarodne revizije po MSRP-jih. Poleg izkušenj pri revizijah je sodeloval tudi v več forenzičnih revizijskih poslih in poslih korporativnega upravljanja. Licenco pooblaščenega revizorja je pridobil v Sloveniji leta 1994. Nadaljevanje njegovega strokovnega izobraževanja je podprto s članstvom pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je bil dolga leta član strokovnega sveta, še vedno pa je član komisije za pripravo SRS-jev. V Sloveniji eden največjih strokovnjakov za konsolidiranje in tudi avtor številnih člankov s tega področja je aktivno vključen v izobraževalni proces pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Zaposlen je v revizijski družbi PwC.

Seminar bo potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava