Spletni seminar (zoom): RAZKRITJA PO MSRP-jih
21.3.2023
SIR in PWC

Revizorji in tisti, ki pripravljajo letna poročila, pri svojem delu večkrat pozabimo na to, da so poleg samih postavk v računovodskih izkazih za uporabnike pomembna tudi razkritja. Računovodski izkazi niso samo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala, ampak tudi ustrezna pojasnila in razkritja, ki skupaj tvorijo celoto računovodskih izkazov.

Na seminarju bomo na kratko predstavili vsa zahtevana razkritja, ki jih trenutno zahtevajo MSRP-ji. Iz celotnega seznama zahtevanih razkritij bomo predstavili tista, ki jih v praksi najpogosteje srečamo in ki so za uporabnike računovodskih izkazov najpomembnejša.

Seminar je namenjen tudi tistim, ki sestavljajo in revidirajo računovodske izkaze po SRS-jih.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Dušan Hartman

Dušan Hartman ima več kot 30 let izkušenj na področju revizijskih storitev za številne slovenske družbe v avtomobilski, prehrambni in telekomunikacijski industriji ter v številnih drugih industrijah široke potrošnje. Njegovo glavno strokovno področje vključuje mednarodne revizije po MSRP-jih. Poleg izkušenj pri revizijah je sodeloval tudi v več forenzičnih revizijskih poslih in poslih korporativnega upravljanja. Licenco pooblaščenega revizorja je pridobil v Sloveniji leta 1994. Nadaljevanje njegovega strokovnega izobraževanja je podprto s članstvom pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je bil dolga leta član strokovnega sveta, še vedno pa je član komisije za pripravo SRS-jev. V Sloveniji eden največjih strokovnjakov za konsolidiranje in tudi avtor številnih člankov s tega področja je aktivno vključen v izobraževalni proces pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Zaposlen je v revizijski družbi PwC.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava