Seminar: FUNKCIONALNA ZASTARELOST OBJEKTA IN UPRAVNO STANJE OBJEKTA
22.3.2023

Namen seminarja je presoja objektov z vidika dejanskega stanja kvalitete in funkcionalnosti objekta ter z vidika preveritve upravnega stanja.

9.00–10.30 Predstavitev neustreznosti objekta po nefunkcionalnosti in estetskem videzu glede na okolico in notranjost; glede na prostorsko izvedbene pogoje; predstavitev nefunkcionalnih (nepraktičnih) objektov tudi z vidika minimalnih tehničnih zahtev za stanovanja
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Pregled energetske ustreznosti, ocenjevanje učinkovite rabe energije, zahteve za energijsko učinkovitost, energetska izkaznica, pregled vsebin energetske izkaznice
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Pregled gradbenih, uporabnih dovoljenj skozi zgodovino; pregled možnosti legalizacije glede na starost objekta; pregled uradnih evidenc z vidika vsebine pridobljenih podatkov

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh je vodja gradbišča pri večjem gradbenem izvajalcu za GOI dela, županova svetovalka za področje okolja in prostora ter državna gradbena inšpektorica. Vodila je več inšpektoratov (za prostor, okolje, stanovanja, geodezijo, energetiko, promet, ceste, medobčinskega). Na Ministrstvu za pravosodje in Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij ter Ministrstvu za notranje zadeve je vodila investicije z vidika stroke, javnih naročil in področja norm FIDIC, vodila pa je tudi kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS. O gradbenih predpisih 26 let tudi predava udeležencem pri graditvi, občinam, ministrstvom, nepremičninskim posrednikom, cenilcem, revizorjem in drugim. S svojim delom in dodatnimi aktivnostmi stalno prepleta izkušnje iz gradbene stroke in zakonodaje s tega področja. Je avtorica številnih člankov in tudi (so)avtorica več knjig.

Seminar bo od 9.00 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

 

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava