Seminar z delavnico: UVOD V TRANSFERNE CENE
5.4.2023

a. Osnove transfernih cen (60 min):
• razvoj transfernih cen v svetu in Sloveniji
• povezane osebe in uporaba neodvisnega tržnega načela
• presojanje transakcij med povezanimi osebami – razmejitev transfernih cen od drugih oblik preprečevanja davčnega izogibanja

b. Metode za določanje transfernih cen in analiza primerljivosti (120 min)
• pregled metod za določanje transfernih cen
• analiza primerljivosti in izbira testne stranke
• osnove dokumentiranja transfernih cen

c. Delo v skupinah na praktičnih primerih za razumevanje presojanja transakcij med povezanimi osebami (90 min)

 

V letu 2023 bomo organizirali naslednje delavnice o transfernih cenah:
Uvod v transferne cene (5. april)
Praktična uporaba metod za določanje transfernih cen (19. april)
Neopredmetena sredstva in storitve v skupini (11. maj)
Izbrani poudarki v zvezi s transfernimi cenami (3. oktober)
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih TC iz prakse (7. november)

Za udeležence, ki se boste udeležili vseh 5 delavnic, je 5. delavnica brezplačna.

9.00–10.00 Osnove transfernih cen
10.00–10.15 Odmor
10.15–12.15 Metode določanja transfernih cen in analiza primerljivosti
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Delo v skupinah na praktičnih primerih

Marko Mehle, univ. dipl. ekon., je zaposlen pri družbi KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., in sicer kot vodja davčnega in pravnega svetovanja z nazivom partner. KPMG-ju se je pridružil aprila 2014, pred tem pa je svojo karierno pot zaključil na FURS-u (takratni DURS) kot inšpektor svetnik in namestnik vodje oddelka za transferne cene, ki deluje v okviru Generalnega finančnega urada. Od leta 2007 se intenzivno ukvarja s področjem transfernih cen, v preteklosti v vlogi davčnega nadzora, zadnjih pet let pa v vlogi svetovalca predvsem velikim mednarodnim podjetjem. Redno objavlja strokovne članke s področij transfernih cen ter predava za ugledne strokovne institucije, predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem. Marca 2013 ga je Vlada Republike Slovenije kot specializiranega strokovnjaka s področja transfernih cen imenovala za neodvisnega člana svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/435/EEC).

 

Danuška Bobek Gospodarič, univ. dipl. ekon., je zaposlena na FURS-u, kjer se s področjem transferih cen ukvarja od leta 2005. Od aprila 2009 je opravljala naloge vodje skupine inšpektorjev za transferne cene v okviru Generalnega davčnega urada, kot so koordiniranje in svetovanje v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi postopki s področja transfernih cen ter organizacija in izvedba delavnic in seminarjev za davčne inšpektorje in zainteresirano strokovno javnost. Od leta 2014 je zaposlena kot inšpektorica svetnica v Oddelku za transferne cene na Generalnem finančnem uradu RS. Kot delegatka Slovenije deluje v organizacije OECD v skupini WP 6 za transferne cene. Marca 2013 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za članico svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/435/EEC).

Seminar bo od 9.00 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava