Spletni seminar (zoom): REVIZORJEVA ZAGOTOVILA V ZVEZI S TRAJNOSTNIM POROČANJEM
3.4.2023

Zahteve glede trajnostnega poročanja se zaostrujejo. Poleg že obstoječe vrste standardov, ki se uporabljajo pri trajnostnem poročanju, nove standarde poročanja oblikujeta tako IFRS kot EFRAG. Pričakujemo, da bo direktiva CSRD zahtevala zagotovila na informacije o trajnostnem poročanju, ki jih bodo v svoja letna poročila vključevale družbe. Trenutno še ni popolnoma jasno, ali bodo okviri za dajanje zagotovil, ki jih revizorji že uporabljamo, sprejeti kot primerni za dajanje zagotovil v zvezi s trajnostnim poročanjem. Nekaj izkušenj s trajnostnim poročanjem revizorji že imamo, hkrati budno spremljamo, kako se razvija regulativa. Na seminarju vam bomo predstavili trenutno prakso dajanja zagotovil v zvezi s trajnostnim poročanjem in sedanje zakonodajne zahteve.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Barbara Žibret Kralj je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije. Izkušnje s področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na ljubljanski ekonomski fakulteti je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. Kot asistentka je sodelovala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Katedri za računovodstvo in revizijo. Bila je članica posebne ekspertne skupine Deloitte Srednja Evropa, ki svetuje revizijskim skupinam družbe in je odgovorna za zapletenejša vprašanja v okviru Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Je pooblaščena revizorka z več kot 15 leti izkušenj v zunanji reviziji. Pri revidiranju se je specializirala za večje skupine podjetij in zavarovalniški sektor ter sodelovala pri reviziji številnih projektov v zasebnem in javnem sektorju. Ima bogate izkušnje kot predavateljica, o odloženih davkih pa predava tudi na Slovenskem inštitutu za revizijo.

Seminar bo od 9.00 do 14.15 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava